Използваме "бисквитки", за да Ви предоставим по-добро и любопитно съдържание.
Посещавайки www.fts-eu.com, Вие се съгласявате с нашата  Политика за използването на „бисквитки”.

Решения

Advanced Projects

Advanced Projects

Решение, което проследява и поддържа целият жизнен цикъл на проекта

Специализираното ERP решение за управление на проекти Advanced Projects е разработено от Adeaca (САЩ), базирано е на Microsoft Dynamics AX и представлява единна, интегрирана и гъвкава софтуерна система, която позволява на изпълнителите да управляват сложни технологични процеси и всички критични елементи по проекта.

Това решение спомага да намалите разходите, като същевременно подобрите връзките с клиентите и доставчиците си и да вземате по-бързи решения, основани на информация в реално време.

За кого За кого

Advanced Projects е предназначен за компании, които са фокусирани в следните области:

 • Проектиране, изграждане на жилищни сгради, търговски и офис сгради, пътища и други инфраструктурни проекти
 • Инженеринг
 • Добив на нефт, газ, метали и др.
 • Комуникационна инфраструктура
 • Производство на индустриално оборудване и машини

Модули Модули

 • Планиране на материалите и ресурсите по проекта
 • Планиране на сроковете по проекта
 • Оферти и Търгове
 • Управление на парични потоци
 • Управление на веригата за доставки (SCM)
 • Управление на промените
 • Управление на бюджета
 • Анализ на проекта  (Project Visibility)

Ключови предимства Ключови предимства

 • По-добра рентабилност на проектите
 • Стриктен контрол  върху разходите за покупки, суровини и резултати
 • Актуална финансова и счетоводна информация в цялата организация
 • Подобряване на връзките с клиенти-акуратно изчисляване на себестойността, по–кратък цикъл на продажбите
 • По-лесно проследяване на всички дейности по проекта (предпроектна фаза на проучване, бюджетиране, офериране и сключване на договор, през изграждането на самият обект - проектиране, планиране на СМР, управление на строителните активи и отчитане на извършеното строителство, до анализ на себестойността)
 • Автоматизирано  отчитане на времето и фактурирането на разходите по дейности
 • Ефективно управление на вариациите по договорите и промените по бюджета
 • Подобряване на функциите за анализ