Използваме "бисквитки", за да Ви предоставим по-добро и любопитно съдържание.
Посещавайки www.fts-eu.com, Вие се съгласявате с нашата  Политика за използването на „бисквитки”.

Решения

DynamicsAgro

DynamicsAgro

Цялостното ERP решение за aгробизнес е специално разработено от ФТС България и е съобразено със спецификите на сектора в България. Изградено e на базата на линията ERP решения Microsoft Dynamics.

Управлението на компании в агробизнеса в наши дни изисква използването на иновативни технологии и специализирани ИТ решения, които да спомогнат за оптимизиране на разходите и да максимизират възвръщаемостта на инвестицията в конкретните дейности.

За кого За кого

DynamicsAgro е подходящото решение за Вашата компания, ако в портфолиото Ви от бизнес дейности се включват:

 • управление на землища;
 • обработка на земи;
 • управление на специализирана земеделска техника и инвентар;
 • преработка, съхранение и качествен контрол на земеделска продукция и др.

Модули Модули

Решението DynamicsAgro обхваща следните бизнес процеси:

 • Изкупуване на суровини
 • Продажби и маркетинг
 • Доставки и съхранение
 • Производство
 • Управление на складово стопанство
 • Финанси и счетоводство
 • Транспорт и механизация
 •  Справки и анализи и др.

Ключови предимства Ключови предимства

1) Изкупуване на суровини:

 • Входящ качествен контрол
 • Работа с договори за изкупуване, които се изпълняват за продължителен период
 • Приемане на стока на отговорно пазене
 • Реализиране на различни схеми за фактуриране: покупки с отложена доставка, работа с аванси и т.н.
 • Обработка на кантарните разлики възникнали при доставката на суровина
 • Гъвкава схема за алокиране на разходите за доставка

2) Продажби и маркетинг

 • Работа с дългосрочни договори с клиенти (договори за продажби, цени и условия на доставка)
 • Регистрация на планирани и реални разходи по даден договор за продажба
 • Работа с различни разфасовки на продаваните продукти
 • Качествен контрол на експедираната продукция
 • Отчитане на всички съпътстващи разходи по дадена експедиция, проследимост по партиди и палети (експедирани към клиента)
 • Многоезичност на документите за продажба
 • Реализиране на различни схеми за фактуриране: продажби с отложена доставка, работа с аванси и т.н.
 • Автоматично начисляване на лихви при просрочени плащания, изпращане на напомнителни писма за забавени плащания
 • Проследяване на продажбите и търговските активности по търговци
 • Работа с комисионери за продажба

3) Процес на производство

 • Реализиране на процеса на разпад на продукцията
 • Проследяване на реалния рандеман на производството за даден период
 • Работа с подизпълнители
 • Постоянна връзка между производствените поръчки и клиентските заявки
 • Качествен контрол на ежедневно произведената продукция
 • Специфична схема за калкулиране на себестойността на изходящите продукти
 • Поддържане на данни за качествените показатели на всеки палет произведена продукция

4) Управление на процеса на доставки

 • Разпределение на транспорт върху тегло, обем и др.
 • Приемане на количества на отговорно пазене
 • Лабораторни анализи за входящ контрол
 • Работа с аванси
 • Договори за покупка, цени и условия по тях
 • Обработка на кантарни разлики при доставки

5) Управление на складово стопанство

 • Работа с разклонена структура от складове, работа с поръчки за трансфер
 • Обработка на кантарните разлики възникнали при местенето/трансфера на стока м/у складовете
 • Отразяване на разходите по почистване или фири при сушене на зърното
 • Следене на партидни номера, както и срокове на годност за семена и препарати

6) Финанси и счетоводство

 • Работа с артикули, които едновременно се купуват и произвеждат
 • Анализ на данните по приходно-разходни центрове
 • Генериране на справки и отчети
 • Формиране на фактическа себестойност на готовата продукция – включване на непреки разходи в себестойността на готовата продукция

7) Транспорт и механизация

 • Поддържане на информация за транспортните средства, извършващи доставките / експедициите на стоките и др.

Брошури

Клиенти