Използваме "бисквитки", за да Ви предоставим по-добро и любопитно съдържание.
Посещавайки www.fts-eu.com, Вие се съгласявате с нашата  Политика за използването на „бисквитки”.

Решения

M-Files CRM

M-Files CRM

M-Files CRM е достъпна, мощна и лесна за използване система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM). За разлика от други подобни системи, M-Files не изисква преразглеждане и изменение на бизнес процесите на компаниите. На потребителите не им се налага да сменят обичайния си режим на работа, тъй като интерфейсът на M-Files е напълно интегриран с приложенията на Windows. Достъпът до системата може да бъде или чре уеб-браузър или през мобилни устройства с  iOS, Android или Windows Phone.

За кого За кого

Малки и средни компании от всички отрасли

Предимства Предимства

 • M-Files CRM  е интегрирана с Windows, всички необходими функции са достъпни в един прозорец;
 • Различните полета в информационната карта в системата (по клиенти, контакти, маркетингови кампании, сделки и др.) можете да задавате свободно;
 • Системата M-Files CRM поддържа търсене в целия текст, а не само по дадени полета. Ето защо търсенето може да бъде както в съдържанието, така и по някое от полетата на картата;
 • Можете да проследявате историята на направените промени;
 • Системата M-Files CRM е интегрирана с  Мicrosoft Outlook: електронните съобщения могат да бъдат съхранявани в системата директно от Outlook;
 • Системата позволява работа в режим offline: при преминаването online информацията се обновява на сървъра автоматично;
 • Правата за достъп на различните потребители могат да бъдат зададени ръчно или да се променят автоматично в зависимост от свойствата на информацията.

Управление на контакти и събития

 • M-Files CRM позволява регистриране на информационни карти на клиенти и контакти ( контактни лица);
 • В системата се извършва регистрация на събития (срещи, телефонни обаждания, командировки): към всяко събитие може да бъде обвързан клиент, проект, контактно лице/ лица, документи, сделки и договори;
 • Може да се проследява историята на събития/действия по всеки клиент, контакт, проект и други важни признаци. 

Управление на маркетинг кампании

 • В системата M-Files CRM се осъществява регистриране на маркетингови кампании;
 • За регистрация на събития по групи контакти в рамките на маркетинговата кампания е достатъчно да изберете контактите и да натиснете «Събитие». Системата автоматично включва всички избрани контакти в събитие;
 • В рамките на проведената маркетингова кампания е възможно да се регистрира и анализира процентното съотношение на броя откликнали контакти. 

Управление на задачи

 • В  M-Files CRM може да регистрирате задачи за служителите с обяснения за изпълнителя;
 • Системата автоматично генерира e-mail-известия по задачите.

Управление на събития в календара

 • Събитията в системата  (прозъвнявания, срещи, преговори, задачи и др.) могат да се отбелязват в календара по служители, типове събития, конферентни зали и други признаци; 
 • Събития могат да се създават в интерфейса на календара;
 • Прегледа на календара е достъпен  по дни, седмици, месеци. Всяко събитие може да бъде визуално отбелязано в календара.

Управление на сделки

 • В M-Files CRM се осъществява регистрация на картите на потенциалните сделки с клиенти; 
 • Проследява се процеса на развитие на сделката.

Отчетност и бизнес анализи (BI)

 • Модула за отчетност на M-Files позволява да се преглеждат и анализират статистически данни и показатели, свързани с процесите и документите в  CRM системата M-Files;
 • Възможно е настройка на аналитичните отчети и табла с ключови показатели на база на информацията в CRM системата;
 • Правата за достъп за отчетите се настройват точно така, както и правата за достъп към други данни в M-Files CRM;
 • Отчетите могат да се съхраняват като Excel, Word или PDF-файл.