Използваме "бисквитки", за да Ви предоставим по-добро и любопитно съдържание.
Посещавайки www.fts-eu.com, Вие се съгласявате с нашата  Политика за използването на „бисквитки”.

Решения

M-Files PFM

M-Files PFM

M-Files PFM (Procurement Flow Management) Управление на покупките

Решението M-Files PFM (Procurement Flow Management) е базирано на системата M-Files и е  предназначено за съгласуване на документи и управление на бизнес процеси, които са свързани със закупуването на стоки и услуги за потребностите на организацията.

M-Files PFM  лесно се интегрира с вече внедрените и използвани от организацията ERP системи (Microsoft Dynamics, SAP и др.) и може да се използва за съгласуването и одобрението на електронни документи, създадени в ERP системата или в системата за управление на документи, използвана от компанията.

Системата позволява да се настроят предпочитани процеси по съгласуване, поддържа автоматично генериране на  задачи към съответните служители и оформяне на известия през електронната поща, достъпни през всяко едно мобилно устройство (настолни компютри, лаптопи, таблети, смартфони).

Функционалности:

 • Регистрация и одобрение на доставчици;
 • Оформяне на заявки за покупки и съгласуването им с упълномощениете лица;
 • Провеждане на търгове и управление на процеса на избор на най-подходящия доставчик;
 • Оформяне и одобрение на договорни документи;
 • Съхранение на историята на извършените покупки, оферти, заявки, договори, и тяхното одобрение;
 • Възможност за статистика и генериране на отчети по разходи и покупки.

Ползи:

M-Files PFM позволява да увеличите прозрачността и скоростта по закупуването на стоки и услуги за организацията, по-стриктно да контролирате разходите, както и да подобрите отношенията с доставчиците.

 • Икономия на времесъкращава времето, необходимо за ръчно въвеждане на хартиени документи;
 • Контрол на разходите всички разходи се извършват само след необходимото одобрение, възможно настройване на автоматична проверка на бюджета;
 • По-голяма ефективноставтоматизиране на процеса по съгласуване на покупките, автоматично оформяне на документите, свързани с покупката;
 • Намаляване на разходитеодобрение на най-подходящия доставчик, строен процес по провеждането на търгове, задължително одобрение на разходите;
 • Съответствие с правилата в организацията – настройка на процесите, свързани със съгласуването на покупките и шаблони на документи за покупка в съответствие с  корпоративните стандарти, автоматизиран контрол за съблюдение на правилата, пълна и детайлна  история на покупките и одобренията по тях.

Имате още въпроси? Свържете се с нас на 02/ 818 36 63 или ни пишете на info.bg@fts-eu.com