Използваме "бисквитки", за да Ви предоставим по-добро и любопитно съдържание.
Посещавайки www.fts-eu.com, Вие се съгласявате с нашата  Политика за използването на „бисквитки”.

Решения

M-Files TMS

M-Files TMS

M-Files Task Management Solution (TMS)

Системата M-Files Task Management Solution (TMS) е предназначена за организации, които държат на своевременното изпълнение на задачите и управлението на процесите, свързани с тях.

M-Files TMS е разработена на базата на иновационната система за управление на корпоративна информация M-Files и представлява, решение, което позволява ефективно управление на задачите и мотивиране на персонала за бързото изпълнение на поставените задания.

M-Files TMS позволява обвързването на задачи с проекти и автоматично генерира задания при изпълнение на определени бизнес процеси. 

Функционалности:

 • Групиране на задачи по определени критерии в динамични файлове
 • Гъвкаво сортиране на задачите
 • Разпределение на задачи от различен тип: еднократни, периодични, събрания и др.
 • Проследяване на историята на делегиране на задачите
 • Разпределение на групови и индивидуални задачи
 • Автоматична промяна на статуса на задачите
 • Добавяне на релевантни документи към задачите
 • Разширено търсене по метаданни и контекст
 • Регистрация на зададеното време за изпълнение и очаквания срок за приключване на задачата
 • Делегиране, потвърждение, приключване на задачата
 • Регистриране на събрания
 • Автоматично създаване на задачи при изпълнение на даден бизнес процес
 • Определяне на процента на изпълнените задачи и графично представяне
 • Статистика за изпълнението на задачи по служители
 • Регистрация на заявки от служители и създаване на задачи по тези заявки
 • Интерфейс за мобилни устройства

Ползи:

Благодарение на системата M-Files Task Management Solution става възможно управлението на задачи, включването на персонала в решението на дадена задача и планирането на следващи оперативни дейности на база на получената статистика:  

 • Единна информационна среда за задачи и свързаните с тях документи и файлове.
 • Прозрачност на всички етапи от изпълнението на задачите от съответните служители.  
 • Достъп до информацията от всеки тип устройства.
 • Оперативно заместване на отсъстващите служители.
 • Обвързване на задачите с корпоративните бизнес процеси.
 • Отчет за изпълнението на задачите в срок или забавянето по тях и подробна статистика за всички задачи.

Имате още въпроси? Свържете се с нас на 02/ 818 36 63 или ни пишете на info.bg@fts-eu.com