Използваме "бисквитки", за да Ви предоставим по-добро и любопитно съдържание.
Посещавайки www.fts-eu.com, Вие се съгласявате с нашата  Политика за използването на „бисквитки”.

Решения

M-Files QMS

M-Files QMS

M-Files QMS - лесно, гъвкаво и практично решение за управление на качеството, което помага на производствените и други компании да изпълнят изискванията за документи, свързани с:

 • Въвеждане на стандарти за качество като ISO 9001;
 • СЕ маркировка;
 • Стандарти FDA 21 CFR Part 11 и EU GMP Annex 11;
 • Одити по всички гореспоменати системи.

 M-Files QMS идеално подхожда на компании, които работят в отрасли като:

 • Фармацевтична промишленост и клинични изследвания;
 • Производство на медицинско оборудване;
 • Биотехнологии;
 • Химическа и нефтохимическа промишленост;
 • Производство на храни и напитки;
 • Транспорт;
 • Добив на полезни изкопаеми;
 • Компании от всички отрасли, сертифицирани по стандарта ISO 9001.

 Подобряване на системата за управление на качеството и пълно съответствие на изискванията за сертификация

Системата M-Files QMS включва в себе си пълен набор от модули за поддръжка на процедури по управление на качеството, като:

 • Документооборот: организация и управление на всички свързани с управлениена качеството документи. Съхранение на пълна история на всички версии на документите, обезпечаване на безопасността, задължителни процеси по съгласуване и публикуване на докумените;
 • Контрол на качеството:  управление на одитите и проверките на качеството, ефективна обработка  и документиране на отклоненията и на коригиращите действия;
 • Автоматизация на задачите: автоматизиране и документиране на повтарящите се задачи и процеси, автоматични известия до потребителите;
 • Персонал: разпределение на правата за достъп на потребителите по роли, водене на документи за опита и квалификациите на служителите;
 • Обучение: планиране на обученияи повишение на квалификацията, отчет за резултатите на участниците;
 • Справочници и регистри: създаване и управление на справочници за конкретна компания, в това число основни средства, обезпечение на програмата и др.

 Оптимизиране и автоматизация на бизнес процесите

 • Дигитален, електронен, ръкописен подпис:  когато документите трябва да бъдат одобрени, M-Files QMS поддържа три варианта на подписи: вграден дигитален подпис, дигитален подпис за външни услуги и ръкописен подпис;
 • PDF формат, вграждане на воден знак и защита на съдържанието в помощ на сертификата;
 • Работен календар за планиране на задачи, автоматични напомняния за срокове на изпълнение;
 • Инструменти за проверка на съответствието по стандартите.

Брошури