Използваме "бисквитки", за да Ви предоставим по-добро и любопитно съдържание.
Посещавайки www.fts-eu.com, Вие се съгласявате с нашата  Политика за използването на „бисквитки”.

Клиенти

Начало / Клиенти

АТМ електроникс

АТМ електроникс

Kлиентът
АТМ електроникс е българска компания, която предлага комплексни услуги в областта на асемблирането на електронни печатни платки, монтаж на модули и системи, както и провеждане на електрически тестове по спецификация и заявка на клиента.

Предизвикателствата

 • Пропуски в процесите на планиране и производство
 • Информация за наличностите от материали (налични и свободни) по клиенти
 • Възможност за резервиране на материали и „разрезервиране“
 • Регистриране на производството на междинни продукти (компоненти)
 • Поддържане на информация за вложените ресурси
 • Проследяване и актуализиране на статусите на различните поръчки
 • Работа с версии на ВОМ (рецептурите за производство) и на маршрутите за производство

Решението
Решението е базирано на ERP системата Microsoft Dynamics AX 2009, и обхваща основните процеси свързани с управление на материалните запаси в АТМ Електроникс – покупки, продажби, складове, планиране и производство.

През 2009г. ATM ЕЛЕКТРОНИКС ООД печели финансиране по Оперативна програма "Конкурентоспособност“ на ЕС по процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ за реализация на проект за технологична модернизация и внедряване на ERP система.

Мотивацията за включването на ERP система в проекта, управителят на компанията Сегрей Шардин обосновава със сериозното разширяване на дейността и разрастването на АТМ през последните години и произлезлите от това проблеми свързани с процесите на планиране и на производството, както и управлението на наличните ресурси.

Сред основните причини АТМ да предпочете ERP системата Microsoft Dynamics AX всъщност са опита и професионализма на екипа на ФТС България, удобния потребителски интерфейс и съвременнта технология на системата, възможността за управление и контрол на информацията в реално време, както и не на последно място – подкрепата на един от глобалните лидери в софтуера- Microsoft.

Спецификата на работа на АТМ е производство на ишлеме на електронни изделия, като клиентите освен материали изпращат и маршрутно лимитни карти за производството на продуктите.

Цел на внедряването на ERP система Microsoft Dynamics AX e да подпомогне процеса на изпълнение на клиентските поръчки, като се поддържа и управлява информация за:

 • наличностите от материали по клиенти за дадено производство;
 • етапите на производство – до къде може да се изпълни дадена клиентска заявка, ако липсват само някои от материалите за влагане по междинните звена;
 • необходими за покупка позиции;
 •  възможността за резервиране на материали и „раз-резервирането им” по различни производствени поръчки;
 • поддържане на няколко версии на рецептурите за производство (BOM);
 • промяната в статуса на производствените поръчки – Планирани,Стартирани, Етап на изпълнението,  и др.

Внедряването на системата довежда до поддържане и по-ефективно управление на информацията за вложените ресурси – човеко- машино часове за изпълнението на дадени операции, като тази информация трябва да е разбита и по звена (цехове).

Едно от изискванията на АТМ е след имплементирането на системата да се регистрира производството на междинни продукти (компоненти), тъй като дотогава се отчита само производството на крайното изделие.

Системата следва да създава автоматично заданието за полуфабрикатите, като наличието на междинни продукти ще позволи стартиране на производството само по определено нива на продукта и изчакване на получаването на материали, както и частично фактуриране на регистрираната готова продукция.

Системи

Microsoft Dynamics AX