Използваме "бисквитки", за да Ви предоставим по-добро и любопитно съдържание.
Посещавайки www.fts-eu.com, Вие се съгласявате с нашата  Политика за използването на „бисквитки”.

Клиенти

Начало / Клиенти

ЕЦЕ проджектмениджмънт

ЕЦЕ проджектмениджмънт

Профил на клиента
"ЕЦЕ Проектмениджмънт  България“ е лидер в областта на раработването, планирането, реализацията и позиционирането на пазара на търговски комплекси, логистични центрове и др. Най-значимият проект на компанията в България към момента е „Сердика Център“.

Проблемът
Целта на въвеждането на ERP системата Microsoft Dynamics AX е работа в интегрирана среда на всички компании от ECE Group.

Решението
Информационното решението е базирано на Microsoft Dynamics AX и осигурява на компанията интегрирана функционалност за управление на проекти, бюджетиране, генериране на месечни фактури, контрол на вземанията и др.

Ползите

  • Работа в интегрирана среда от всички отдели на фирмата
  • Многофирмен режим на работа
  • Детайлно проследяване на бюджетите по проекти
  • Контрол на просрочените вземания
  • Централизиране на процеса за обработка на плащанията
  • Интеграция с BI решение - BizAX

Системи

Microsoft Dynamics AX