Използваме "бисквитки", за да Ви предоставим по-добро и любопитно съдържание.
Посещавайки www.fts-eu.com, Вие се съгласявате с нашата  Политика за използването на „бисквитки”.

Клиенти

Начало / Клиенти

Edelman

Edelman

През 2006г. известната PR агенция, един от лидерите на руския пазар за професионални услуги свързани с връзки с обществеността - компанията Edelman Russia (в тогавашния момент - Imageland Public Relations) става първата PR агенция в Русия избрала да използва  ERP система, като по този начин печели значителна преднина пред своите конкуренти. Внедряването на специализираната ERP система Deltek Maconomy Agency Solution в Edelman Russia спомага за значителното намялване на часовете, които се отделят за подготовката, планирането и бюджетирането на проектите.

Внедряването в Edelman Russia има следните основни задачи:

  • Отчитане на фактическите разходи (преки и косвени);
  • Анализи на планираните и фактически реализираните работни часове по проекти, отдели, служители.
  • Разрешаване на проблема с едновременното, съвместно използване на информация по различните проекти (фактури, оферти, план-графици) и общата база данни с проекти, клиенти, подизпълнители, служители.

Внедряването, настройката на системата и поддръжката на системата е поверена на ФТС Русия. С цел по-плавния преход в използването на системата и обучението на служителите е взето решение за поетапно внедряване.

Първоначално са внедрени модулите за управление на проекти, разчети с клиенти и доставчици. Именно те позволяват да се автоматизират дейностите и да се снижат разходите по отделните етапи на работа по даден проект.

Решението Deltek Maconomy поддържа:

  • Създаване на бюджет за проекта;
  • Регистриране на разходите (възможност за проследяване на планираните и фактическите разходи по проекти);
  • Централизирана база данни за клиенти и доставчици;
  • Съхранение на историята за даден проект;
  • Единната база и по-голямата прозрачност позволяват на мениджърския екип да осъществява по-ясен и навременен контрл върху реализацията на проектите.

Системи

Deltek Maconomy ERP