Използваме "бисквитки", за да Ви предоставим по-добро и любопитно съдържание.
Посещавайки www.fts-eu.com, Вие се съгласявате с нашата  Политика за използването на „бисквитки”.

Клиенти

Начало / Клиенти

Енел Марица Изток III

Енел Марица Изток III

Профил на клиента

Енел Марица-Изток III е смесено дружество, в което акционери са италианската енергийна компания Енел, американската Ентерджи и Националната електрическа компания на България (НЕК). Компанията е собственик на ТЕЦ „Марица Изток” III.

Проблемът

Компанията се нуждае от ERP решение, с което да преструктурира бизнес процесите, да приложи прозрачен контрол върху дейността си и да подобри процеса на взимане на решения с цел максимизиране на възвращаемостта на инвестцията при закупуването на енергийни мощности.

Решението

Microsoft Dynamics AX осигурява ефективно управление на финанси, счетоводство, дълготрайни активи, паричен поток, инвестиционна дейност и управленски анализи. Интеграцията с Q4 на Engica добави възможност за управление поддръжка и ремонт на машини и съоръжения, както и на складово стопанство.

Ползите

  • Прозрачен контрол върху бизнес процесите и вътрешните практики
  • Намаляване на разходите чрез бюджетиране и контрол
  • Управленски решения на базата на точна и актуална информация
  • Автоматизиране на счетоводната отчетност
  • Навременни и точни отчети към инвеститорите

Системи

Microsoft Dynamics AX