Използваме "бисквитки", за да Ви предоставим по-добро и любопитно съдържание.
Посещавайки www.fts-eu.com, Вие се съгласявате с нашата  Политика за използването на „бисквитки”.

Клиенти

Начало / Клиенти

Инфомед

Инфомед

Инфомед ЕООД е българска частна компания, основана през 1995 г. Основна дейност на фирмата е търговия с медицинска апаратура и консумативи и сервиз на медицинска техника. Инфомед предлага на пазара утвърдени марки като OLYMPUS, ALOKA, KIMBERLY-CLARK, MERETE.

Фирмата разполага с мрежа с търговски представители, базирани в София, Варна, Пловдив, Плевен и Стара Загора.

Необходимостта от избор и внедряване на ERP система за управление на бизнеса е продиктувана от разрастването на фирмата, стремежа за оптимизация на бизнес процесите и търсенето на по-добра конкурентоспособност на българския пазар.

Внедряването на ERP системата Deltek Maconomy в Инфомед ЕООД обхваща търговска дейност, сервизна дейност и финанси. Инсталацията е от типа „многофирмена структура“, която включва няколко отделни юридически лица с автоматичен процес на междуфирмено фактуриране.

Търговската дейност на компанията е насочена към продажби на медицинско оборудване и консумативи, както към отделни клиенти,  така и по предварителни сключени договори със различни здравни заведения. Процесът осигурява пълна аналитичност на продажбите по клиенти, продуктови направления, търговски представители и др., като за всички тях се следи и изпълнението на предварително приети и одобрени бюджети.

Сервизната дейност обхваща поддръжка, ремонт и профилактика на медицинска апаратура по различни типове сервизни договори за различните клиенти. Системата Deltek Maconomy поддържа актуална информация за всеки етап от изпълнението на сервизната поръчка, както и за вложените резервни части и  извършените сервизни услуги.

Финансовият модул в Deltek Maconomy  позволява управление и контрол на всяка от отделните компании от многофирмената структура. За всяка отделна компания се следи а изпълнението на бюджети по приходно - разходни центрове, управление на дълготрайни активи, вземания и задължения. Системата предлага възможност освен за финансови отчети по отделните компании, така и консолидирани отчети обхващащи няколко юридически лица.

Системи

Deltek Maconomy ERP

Индустрия

ДистрибуцияДистрибуция