Използваме "бисквитки", за да Ви предоставим по-добро и любопитно съдържание.
Посещавайки www.fts-eu.com, Вие се съгласявате с нашата  Политика за използването на „бисквитки”.

Клиенти

Начало / Клиенти

McCann Erickson Russia

McCann Erickson Russia

McCann Erickson Russia – руска рекламна агенция, част от международната компания McCann Erickson Worldwide Advertising. В Русия McCann Erickson е част от рекламния холфинг АДВ. Благодарениение на високото качество на предоставяните услуги McCann Erickson неизменно е сред трите топ рекламни агенции в Русия.

В продължение на няколко месеца специалисти от McCann Erickson Russia изучават в детайли предлаганите ИТ системи на руски пазар. Окончателният избор пада върху специализираното ERP решение Maconomy Agency Solution,  а за компния-внедрител е предпочетена ФТС Русия.

С помощта на Мaconomy са автоматизирани следните дейности:

  • единна база данни за всички клиенти и проекти;
  • формиране и одобрение на бюджетите по проекти;
  • планиране на дейностите и ресурсите по проекти;
  • отчет за отработеното време и задачи по проектите; 
  • разчети с доставчици и подизпълнители;
  • разчети с клиенти;
  • генериране на управленски справк ии отчети.

Реализирана е и интеграция на Maconomy с използваната от компанията счетоводна програма.

Сред предимствата след внедряването на  Maconomy Agency Solution са:

  • Актуална информация за всеки проект в реално време;
  • По-ефективно управление и контрол на ресурсите по проекти;
  • Лекота в използването, бързина и стабилност в работата със системата. 

В резултат на положителния опит от използването на Maconomy в компанията McCann Erickson Russia, е взето решение з внедрение на системата и в други агенции, част от холдинга AДВ – Lowe Adventa и «Знаменка».

Системи

Deltek Maconomy ERP