Използваме "бисквитки", за да Ви предоставим по-добро и любопитно съдържание.
Посещавайки www.fts-eu.com, Вие се съгласявате с нашата  Политика за използването на „бисквитки”.

Клиенти

Начало / Клиенти

Телелинк

Телелинк

ЗА КОМПАНИЯТА
Телелинк развива дейността си в сферата на  изграждането, интегрирането и управлението на  информационни и телекомуникационни мрежи.

Създадената през 2001 година, компания бързо  набира мощ и благодарение на компетентността  на екипa си, успява да стане лидер в областта  на телекомуникационните услуги в България.

ПРОБЛЕМЪТ
Бързото развитие на компанията и мащабността на извършваната дейност поставят пред Телелинк редица предизвикателства. Проектно- ориентираната дейност изисква наличие на  гъвкав инструментариум за планиране,  бюджетиране, управление и контрол на проектите.

Инсталацията на Maconomy в Телелинк е изключително мащабна – обхваща няколко юридически лица и се ползва от 100 Windows и над 300 web потребителя.

ИЗБОРЪТ
За целите на избора е създаден екип, който да бъдe натоварен със задачата по избор на
управленска система и последващото й внедряване. Ръководството на Телелинк осъзнава важността на избора на ERP системата и лично е ангажирано през целия период на проекта. След внимателно проучване на различни продукти и доставчици, Телелинк се спира на Maconomy, предлагана от фирма ФТС.

РЕШЕНИЕТО
Решението е базирано на интегрираната управленска система Maconomy, като включва всички основни модули: финанси, счетоводство, управление на проекти, логистика, покупки,  склад, бизнес анализи.

РЕАЛИЗАЦИЯТА
Внедряването на ERP система Maconomy стартира през септември 2005, като протича на няколко етапа. Първият етап обхваща базовата функционалност, а по време на втория се работи по специфични справки и отчети, които се разработват специално за целите на Телелинк и интеграция на Maconomy с някои други приложения. Самото внедряване на системата отнема по-малко от пет месеца.

Телелинк стартира работа с базовата функционалност на Maconomy през януари 2006. В системата са обхванати всички основни дейности – финанси, счетоводство, проекти, логистика, отчетност, управленска информация. Работи се централизирано в реално време с обща база данни.

Ключов фактор за успеха на проекта е създаването на вътрешна организация и активното участие на мениджърския екип в етапите на дефиниране на обхвата на проекта, обсъждането на така наречените blueprints, одобрението на отделните етапи. Повишената прозрачност на поетите ангажименти към клиентите, интегрираната и актуална управленска информация, както иконтролът върху изпълнението на проектите подпомагат мениджмънта на Телелинк в успешното развитие на компанията както в страната, така и извън нея.

Системи

Deltek Maconomy ERP M-Files ECM