Използваме "бисквитки", за да Ви предоставим по-добро и любопитно съдържание.
Посещавайки www.fts-eu.com, Вие се съгласявате с нашата  Политика за използването на „бисквитки”.

ИТ решения по индустрии

Начало / ИТ решения по индустрии / Строителство и инженеринг

Строителство и инженеринг

Строителство и инженеринг

Строителството и инженеринговата дейност са високо конкурентен и изключително динамичен пазар, в който се управляват мащабни проекти, обикновено с договори с фиксирани цени, което налага голяма гъвкавост и бързи решения, които да отговорят на променящите се изисквания.

От своя страна, строителните и инженерингови компании са изправени пред предизвикателството да управляват големи и сложни проекти. В основата си всяка задача от управлението на  тези проекти може да бъде описано с пет критични елемента: време, разходи& бюджети, материали, ресурси и крайни резулати.

Специализираното ERP решение за управление  на проекти  Advanced Projects е разработено от Adeaca (САЩ), базирано е на Microsoft Dynamics AX и представлява единна, интегрирана и гъвкава софтуерна система, която позволява на изпълнителите да управляват сложни технологични процеси и всички критични елементи по проекта. Това решение спомага да намалите разходите, като същевременно подобрите връзките с клиентите и доставчиците, и да взимате по-бързи решения, основани на информация в реално време.

Имате ли въпроси? Свържете се с нас на 02/ 818 36 63 или info.bg@fts-eu.com

За кого За кого

Advanced Projects е предназначен за компании, които са фокусирани върху проектирането, изграждането и инженеринга на:

 • жилищни сгради
 • търговски и офис сгради
 • пътища и други инфраструктурни проекти

Модули Модули

 • Планиране на ресурсите
 • Оферти и Търгове
 • Управление на веригата за доставки (SCM)
 • Управление на промените
 • Управление на бюджета
 • Анализ на проекта  (Project Visibility)

Ползи Ползи

 • По-добра рентабилност на проектите
 • Стриктен контрол  върху разходите за покупки, суровини и резултати
 • Актуална финансова и счетоводна информация в цялата организация
 • Подобряване на връзките с клиенти-акуратно изчисляване на себестойността, по–кратък цикъл на продажбите
 • По-лесно проследяване на всички дейности по проекта (предпроектната фаза на проучване, бюджетиране, офериране и сключване на договор, през изграждането на самият обект - проектиране, планиране на СМР, управление на строителните активи и отчитане на извършеното строителство, до анализ на себестойността)
 • Автоматизирано  отчитане на времето и фактурирането на разходите по дейности
 • Ефективно управление на вариациите по договорите и промените по бюджета
 • Подобряване на функциите за анализ