Използваме "бисквитки", за да Ви предоставим по-добро и любопитно съдържание.
Посещавайки www.fts-eu.com, Вие се съгласявате с нашата  Политика за използването на „бисквитки”.

Новини

Начало / Новини / Еврофинансиране за ERP система от висок клас по мярка 123 от ПРСР

Еврофинансиране за ERP система от висок клас по мярка 123 от ПРСР

От 4 до 22 юни 2012г. Областните дирекции на ДФ Земеделие ще приемат заявления за подпомагане по мярка 123 (Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти). Финансовата помощ за периода на прием по мярка 123 е в размер на 35 млн. евро.  Размерът на безвъзмездната помощ може да  бъде до 50% от допустимите разходи по проекта.  

Чрез субсидиране по мярката малките и средни предприятия от хранително-преработвателната и горската промишленост имат възможност да подобрят цялостната си дейност, конкурентоспособност и икономическа ефективност.

ВАЖНО! Сред допустимите разходи, за които може да кандидатствате по мярка 123 са:

* Закупуване на ERP / CRM система за Вашата компания;

* Консултантски услуги, свързани с изготвянето и одитирането на проектните предложения и др.

 

Кой може да кандидатства за ERP/ CRM система по Мярка 123: 

Финансова помощ се предоставя на еднолични търговци или юридически лица,които са:
*Регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите
*С не повече от 25 на сто държавно или общинско участие
*Вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията 


*Ангажирани в някой от следните сектори:

-Мляко и млечни продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;  

-Месо и месни продукти;  

-Плодове и зеленчуци, включително гъби;  

-Пчелен мед, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;  

- Зърнени, мелничарски и нишестени продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;  

-Растителни и животински масла и мазнини, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;  

-Технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;  

-Готови храни за селскостопански животни (фуражи);  

-Гроздова мъст, вино и оцет;  

-Производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти.  

-Преработка и/или маркетинг на горски продукти.                                                                                      

 Можете да изпратите запитване за оферта за ERP система, съобразена с изискванията на Вашата компания, като попълните тази форма


Клиенти

 • Роел 98
 • Инфомед
 • Обзор бийч резорт
 • Евромастер Импорт Експорт ООД
 • LS Travel Retail Bulgaria
 • Кронос Рикавъри мениджмънт
 • Сика България
 • Шнайдер Електрик България
 • Азелис България ЕАД
 • Сартен България
 • Сторко
 • JTI