Използваме "бисквитки", за да Ви предоставим по-добро и любопитно съдържание.
Посещавайки www.fts-eu.com, Вие се съгласявате с нашата  Политика за използването на „бисквитки”.

Новини

Начало / Новини / До 15 август 2016г. се приемат проекти за внедряване на ИТ системи за управление на бизнеса

До 15 август 2016г. се приемат проекти за внедряване на ИТ системи за управление на бизнеса

До 15 август 2016г. се приемат проекти за внедряване на ИТ системи за управление на бизнеса

До 15 август 2016г. можете да подавате проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“.

Оставаме на разположение за обсъждане на актуалните възможности за еврофинансиране за:

 • закупуване, внедряване лицензи за ERP / CRM/ BI/ DMS;
 • закупуване на нови модули/ Add-ons към съществуващи системи;
 • разработка на допълнителна функционалност;
 • консултантски услуги по внедряването на системите,
 • поддръжка на системата;
 • up-grade на съществуващи системи;
 • интеграция с други ИТ системи и др.

От ФТС България сме готови да се срещнем с Вас и да Ви помогнем в избора на правилното ИТ решение за Вашия бизнес, както и да предоставим  конкретни съвета и препоръки за навременно кандидатстване и успешно усвояване на финансовите средства по еврофондовете.

Детайли по процедурата:

 Минимален и максимален размер на помощта: от 50 000 лева до 391 166 лв.

 Кой може да кандидатства:

•Микро, малки или средни предприятия, в следните сектори:

 •  Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства
 •  С20 „Производство на химични продукти“
 •  C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
 •  C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
 •  С27 „Производство на електрически съоръжения“
 •  С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
 •  С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
 •  С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“
 •  Интензивни на знание услуги
 •  J58 „Издателска дейност“
 •  J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
 •  J60 „Радио- и телевизионна дейност“
 •  J61 „Далекосъобщения“
 •  J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
 •  J63 „Информационни услуги“
 •  М72 „Научноизследователска и развойна дейност“
 •  Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства
 •  С10 „Производство на хранителни продукти“
 •  С11 „Производство на напитки“
 •  С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
 •  С14 „Производство на облекло“
 •  С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
 •  С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
 •  С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
 •  С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
 •  С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
 •  С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
 •  С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
 •  С24 „Производство на основни метали“
 •  С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
 •  С31 „Производство на мебели“
 •  С32 „Производство, некласифицирано другаде“
 • С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

Прочетете статията "7 препоръки за успешна подготовка на проект за еврофинансиране за IT системи за управление на бизнеса" в блога на ФТС


Попълнете формата по-долу, ако желаете допълнителна информация за еврофинансиране за IT система за управление на бизнеса:Клиенти

 • В и В Изоматик
 • JTI
 • Линдаб
 • Хирон МК
 • Borealis
 • Ентърпрайз Комюникейшънс Груп
 • Каолин
 • Валтроник
 • Руен Mашинaри
 • Азелис България ЕАД
 • Елма
 • Кронос Рикавъри мениджмънт