Използваме "бисквитки", за да Ви предоставим по-добро и любопитно съдържание.
Посещавайки www.fts-eu.com, Вие се съгласявате с нашата  Политика за използването на „бисквитки”.

Новини

Начало / Новини / MS Dynamics NAV автоматизира бизнес процесите в "Инжконсулт" ЕООД

MS Dynamics NAV автоматизира бизнес процесите в "Инжконсулт" ЕООД

MS Dynamics NAV автоматизира бизнес процесите в "Инжконсулт" ЕООД

През 2011г. варненската фирма „Инжконсулт“ ЕООД поема частта от бизнеса на „Пътища и Мостове“ ЕООД - Варна, свързана с внос и поддръжка на строителна техника. Така „Инжконсулт“ ЕООД се фокусира върху специфичните проблеми на отрасъла и може да предостави максимално обслужване на клиентите си. Днес тя предлага богата гама от машини, като челни товарачи, грейдери, валяци, булдозери, багери и други за строителството на инфраструктурни проекти: добив на инертни материали, производство на бетон и асфалт.

Миналата година, след кандидатстване и одобрение за европейско финансиране, фирмата внедрява ERP система за управление на бизнеса Microsoft Dynamics NAV. Партньор по проекта е фирма ФТС България ООД.

Проектът за внедряване на ERP системата в „Инжконсулт“ ЕООД е реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007- 2013, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България. Внедряването на решението започва през октомври 2011г. и приключва до април 2012г. Проектът включва сертификация по стандарта за управление на качеството ISO 9001:2008 чрез внедряване на софтуерна система ERP и консултаски услуги по внедряването на международния стандарт ISO 9001:2008. „Инжконсулт“ ЕООД избира решението Microsoft Dynamics NAV, защото то най- пълно отговаря на нуждите на компанията.

Microsoft Dynamics NAV обхваща всички бизнес процеси в предрпиятието, сред които документооборот, комуникация с клиенти, заявки и фактуриране, обеснява Тома Колелиев, управител на „Инжконсулт“ ЕООД.

„Цялата информация се съхранява в базата данни и е налична за справка и анализ по всяко време и от всяко място с Интернет връзка“, отбеляза той. В по-широк план решението увеличава ефективността на бизнеса и повишава неговата конкурентоспособност на вътрешния и международните пазари.

Ключови ползи

Въпреки, че „Инжконсулт“ ЕООД работи отскоро с решението, положителните резултати вече се усещат. От една страна, са оптимизирани бизнес процесите, а от друга е увеличена удовлетвореността на клиентите от получаваните продукти и услуги, които се контролират и управляват автоматизирано и чрез системи, сертифицирани по международно признати сертификати.

„Главната полза на системата е прецизната отчетност и проследяване за правилното прилагане на фирмените процедури. Също така силно намаляха проблемите, свързани с човешки грешки, като забравени задачи или неправилно описване на фактури, заявки и т.н.“, посочва Тома Колелиев.


Клиенти

 • Publicis Marc
 • В и В Изоматик
 • Сика България
 • Barcelo Royal Beach Hotel
 • Bank of Georgia
 • Шнайдер Електрик България
 • Прострийм груп
 • Happy Bar & Grill
 • Фреш АП Козметикс
 • Сартен България
 • Транспрес
 • Дискордиа