Използваме "бисквитки", за да Ви предоставим по-добро и любопитно съдържание.
Посещавайки www.fts-eu.com, Вие се съгласявате с нашата  Политика за използването на „бисквитки”.

Новини

Начало / Новини / Maconomy 2.2 – нови възможности и голям потенциал за проектно-ориентираните компании

Maconomy 2.2 – нови възможности и голям потенциал за проектно-ориентираните компании

Maconomy 2.2 – нови възможности и голям потенциал за проектно-ориентираните компании

Deltek обяви пускането на последната версия на Maconomy - версия.2.2, която осигурява по-лесен достъп до информация, висока ефективност, оптимален контрол, и предлага модерни услуги и голям потенциал за интеграция.

Новатафункционалност на системата включва инструмент за показване на Navigator – визуализира ключовата информация за всеки проект въввсеки браузър . Също така , най-новата версия осъществяваинтеграцията сбизнес социалнатамрежа Kona,разработена също отDeltek за да способства колаборацията по проекти. Съгласуването и одобряванетона финансовите разходи се извършва по нов алгоритъм , за да се гарантира пъленфинансов контрол. Новата версия на Maconomy осигурява:  

 • Още по-лесен достъп до данните

Тази версия въвежда революционния Deltek Maconomy Navigator, който е пригоден за всички браузъри и таблетни устройства, ипозволява на потребителите да работят с критична бизнес информация, независимо от времето и мястото. Navigator-ътпозволява на потребителите винаги да имат под ръка цялата основна информация и позволява достъп до работни потоци за извършване на повтарящи се задачи в рамките на управлението на проекти , развитиетона бизнеса и задачи, които изискват преглед и одобрение от различни служители.

 •  Повишаване на производителността и по-голям контрол

 Например, нов алгоритъм за  одобрението на разходите. С помощта на Maconomy 2.2, потребителите ще прекарват по-малко време вадминистративна работа и ще успеят да се посвещават в по-голяма степен на по-доброто обслужване на клиентите.

 • Интеграция със съвременни технологии

 Компаниите придобиват по-голяма степен на независимост, като могат да се възползват и от интеграцията с други иновативни системи и приложения.

Ключови промени и подобряване на функционалността на системата

1.  Регистрация на времето по проекти – в човекодни и часове.По този начин, по лесно могат да се извършват изчисления, да се подготвят бюджети и фактуриране.

2.  Определяне на данъчната основа за облагане с ДДС въз основа на датата на плащане – новата версия на Maconomy ви позволява да зададете датата на плащане. Този метод за изчисляване на данъчната основа позволява да се отложи плащането на данъка , до датата на плащане по сметката на клиента.

3. Свързването на дълготрайни активи за проекта - системата ви позволява да започнете разходи за дълготрайни активи и да ги обвържете сконкретни проекти , и при настъпването на срока на амортизация на активите може да бъдатотписаникато разходи по проекта.

4. Референтните полета към машини и оборудване - две нови полета позволяват на потребителите да се позовават на дълготрайните активи в Главната книга  и финансовите таблици.

5. Подобрена интеграция с Kona - бизнес социалнатамрежа Kona Business Edition е вече на разположение в Maconomy като приложениеKona.

6. Общият баланс на приходите и разходите за проекти - Maconomy автоматично настройва баланса на извършената работа по конкретен проект , като се вземат предвид специфичните критерии , за да отговаря на изискванията в някои страни.

7. Подробна оценка на достигнатия етап на работа по проекта - осигурява точна отчетност по време на изпълнението на проекта,на нивото на заетост на работниците и служителите , в допълнение към ниво проект.

8. Амортизация - системата ви позволява да изберете дата, различна от датата на придобиването, като основа за амортизация .

" Новата версия на Deltek Maconomy - е най-новата фаза в еволюцията на нашите водещи ERP- решения за фирми в областта на професионалните услуги. Взехме под внимание опита и нуждите на нашите клиенти и сега им представяменапълно нови възможности ", коментира Намита Далан, изпълнителен вицепрезидент на Deltek ." Разработихме това решение, за да се достигне още по оптимално използване на IT - инфраструктурата на нашите клиенти и да бъдат минимизирани максимално техните разходи и рискове."


Клиенти

 • Елмарк холдинг груп
 • Borealis
 • ТМФ Сървисиз
 • Контракс
 • АТМ електроникс
 • Лифтком
 • Ogilvy
 • Транспрес
 • Гопет Логистикс
 • Хирон МК
 • В и В Изоматик
 • Sofia South Ring Mall