Използваме "бисквитки", за да Ви предоставим по-добро и любопитно съдържание.
Посещавайки www.fts-eu.com, Вие се съгласявате с нашата  Политика за използването на „бисквитки”.

Новини

Начало / Новини / Препоръки за успешно усвояване на еврофинансиране за ERP система

Препоръки за успешно усвояване на еврофинансиране за ERP система

Ако проектът Ви за ERP или CRM система е сред одобрените по процедурата "Покриване на международнопризнати стандарти и въвеждане на системи за управление на бизнеса" ,  сред най-големите предизвикателства са кратките срокове предвидени за реализирането на ERP проектите по европрограмите.

Истината е, че добрата комуникация между компанията-бенефициент, консултантската компания и  компанията, която ще бъде избрана за внедрител на ERP системата, заедно с навременната координация по отделните етапи от проекта са ключови за успешната му реализация.

Ние,  екипът на ФТС България ООД, базирайки се на повече от  17 години опит с проекти по внедряването на ERP системи, Ви предоставяме няколко конкретни съвета и препоръки какви стъпки да предприемете, за да гарантирате навременно приключване на проекта по внедряване на система за управление на бизнеса и успешното усвояване на финансовите средства по еврофондовете.

I. Кои са основните административни етапи  от реализирането на проект за ERP система по еврофондовете (обикновено отнема от 2 до 4 месеца):

1. Обявяване на списък с одобрените проекти ;
2. Подписване на договори за безвъзмездна помощ с одобрените кандидати (започва да тече 12 месечен период за изпълнение на проекта);
3. Подготовка на тръжна документация;
4. Съгласуване на тръжната документация с ИАНМСП (Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия);
5. Публикуване на обявата за тръжна процедура;
6. Получаване и отваряне на оферти по обявената тръжна процедура;
7. Оценка на офертите и решение на Комисията;
8. Съгласуване на решението на Комисията и резултатите от търга с ИАНМСП (Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия);
9. Подписване на договор между компанията-бенефициент и  компанията-доставчик на ERP системата за управление на бизнеса, спечелила търга;
10. Изпълнение на проекта  (внедряване на системата за управление на бизнеса).

II. Съвети  и препоръки от ФТС за внедряване на ERP система и успешното усвояване на еврофинансирането по проекта

Ако Вашият проект е сред одобрените за еврофинансиране проекти, веднага трябва да стартирате предварителната подготовка на документите за тръжната процедура. Важно е предварително да се обърне внимание на техническите изисквания към системата, както и на методологията на оценка на офертите по търга.

Ето конкретни съвети с какво да започнете, докато очаквате подписването на договора за безвъзмездна помощ:

1. Дефинирайте целите, задачите, обхвата на проекта за внедряване на ERP решение. Прецизното предварително планиране  ще допринесе за бързото съгласуване и координация на следващите етапи от проекта.
2. Определете екипа от служители във Вашата компания ( ръководител проект и ключовите потребители  по функционални области – финанси, търговия, производство, логистика и т.н.) за системата.
3. Опишете бизнес процесите в организацията – необходимо е да обмислите дали са необходими реинженеринг на бизнес процесите, промени в организационната структура на компанията, в сегментирането на клиентите и доставчиците, в продуктовата номенклатура, приходно-разходните центрове и т.н.
4. Конкретизирайте отчетите, справките и печатните форми, които ще изисквате да бъдат генерирани от ERP системата в различните направления.
5. Обсъдете дали се предвижда интеграция на ERP системата с други системи ( например мобилна система, GPS система, банков интерфейс и др.)
6. Обмислете дали разполагате с конкретен и пълен масив от данни за Вашите номенклатури – клиенти, доставчици, артикули. Кои са ключовите характеристики, по които ще следите и анализирате всяка от номенклатурите така, че да извлечете максимална полза от работата с интегрирана система за управление на бизнеса.
7. Организирайте срещи с компании-внедрители на ERP системи. Можете да заявите и демо-презентации на контролни примери с данни от Вашата организация.

Водени от желанието да бъдем максимално полезни с опита и знанията си, Ви предоставяме възможността да получите безплатно Шаблон за импорт на номенклатури в ERP системата.
 

Ако желаете да получите такъв шаблон и ако имате допълнителни въпроси, моля свържете се с нас на тел. 02/ 818 36 63 или пишете на info.bg@fts-eu.com


Клиенти

 • Транспрес
 • СТС Козметикс
 • Хирон МК
 • Елмарк холдинг груп
 • Кронос Рикавъри мениджмънт
 • Каолин
 • Тракон България
 • iStyle
 • Инстало
 • Матракс
 • Медиа Планинг Груп
 • Аквасорс