Използваме "бисквитки", за да Ви предоставим по-добро и любопитно съдържание.
Посещавайки www.fts-eu.com, Вие се съгласявате с нашата  Политика за използването на „бисквитки”.

ОП „Иновации и конкурентоспособност“

Начало / ОП „Иновации и конкурентоспособност“

ФТС България ООД започва изпълнение на проект по договор № №  BG16RFOP002-1.005-0127-C01 “Създаване на система за дескриптивни и прогнозни анализи”,  финансиран от ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020.

 

Общата цел на проекта е да се повиши конкурентоспособността и иновационния капацитет на ФТС България ООД чрез разработване на система за дескриптивни и прогнозни анализи.

Дейностите по проекта са свързани с разработка на облачна услуга,  която да даде възможност на организации, работещи в сферата на продажбите на дребно и транспорта, да използват предварително изградени модели с вграден изкуствен интелект за прогнозиране и класификация на данни.  Реализацията на проекта ще позволи на дружеството да навлезе в нова пазарна ниша в областта на бизнес анализите и прогнозирането както в България, така и на международния пазар.

Партньор: „Сдружение за научноизследователска и развойна дейност“

 


Обща стойност: 639 103 лв., от които 420 328.30лв. европейско и  74 175.59 лв. национално съфинансиране.

 


Начало: 29.05.2019г.

Край:     29.11.2020г.


Клиенти

 • Контракс
 • МСК-Монтаж строителни конструкции
 • Филкаб
 • Сартен България
 • АТМ електроникс
 • Роел 98
 • Tax Management
 • Synevo
 • В и В Изоматик
 • Евромастер Импорт Експорт ООД
 • Матракс
 • Транспрес