Използваме "бисквитки", за да Ви предоставим по-добро и любопитно съдържание.
Посещавайки www.fts-eu.com, Вие се съгласявате с нашата  Политика за използването на „бисквитки”.

ОП „Иновации и конкурентоспособност“

Начало / ОП „Иновации и конкурентоспособност“

25 Септември 2019г.

„Покана за набиране на оферти от доставчици по процедура за закупуване на оборудване по проект № BG16RFOP002-1.005-0127-C01“

Във връзка с изпълнение на договор за БФП № BG16RFOP002-1.005-0127-C01” Създаване на система за дескриптивни и прогнозни анализи“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР, ФТС БЪЛГАРИЯ ООД отправя покана за набиране на оферти от доставчици по процедура с публична покана с предмет: Процедура за закупуване на оборудване по обособени позиции:

Oбособена позиция 1: Сървър-1бр

Oбособена позиция 2: Сторидж - 1бр.; компютри-7бр.

Oбособена позиция 3: Мобилнo у-вo -1бр

Условията и документацията за участие може да свалите от тук.

ФТС България ООД започва изпълнение на проект по договор № №  BG16RFOP002-1.005-0127-C01 “Създаване на система за дескриптивни и прогнозни анализи”,  финансиран от ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020.

Общата цел на проекта е да се повиши конкурентоспособността и иновационния капацитет на ФТС България ООД чрез разработване на система за дескриптивни и прогнозни анализи.

Дейностите по проекта са свързани с разработка на облачна услуга,  която да даде възможност на организации, работещи в сферата на продажбите на дребно и транспорта, да използват предварително изградени модели с вграден изкуствен интелект за прогнозиране и класификация на данни.  Реализацията на проекта ще позволи на дружеството да навлезе в нова пазарна ниша в областта на бизнес анализите и прогнозирането както в България, така и на международния пазар.

Партньор: „Сдружение за научноизследователска и развойна дейност“


Обща стойност: 639 103 лв., от които 420 328.30лв. европейско и  74 175.59 лв. национално съфинансиране.


Начало: 29.05.2019 г.

Край:     29.11.2020 г.


Клиенти

 • Медиа Планинг Груп
 • СТС Козметикс
 • Дискордиа
 • Дентапрайм
 • Каолин
 • Инфомед
 • Тракон България
 • Валтроник
 • Sofia South Ring Mall
 • Ogilvy
 • Роел 98
 • Мапекс