Използваме "бисквитки", за да Ви предоставим по-добро и любопитно съдържание.
Посещавайки www.fts-eu.com, Вие се съгласявате с нашата  Политика за използването на „бисквитки”.

Услуги

Начало / Услуги

Всеки софтуер е толкова добър, колкото компанията, която го внедрява и поддържа.

Услугите, които ФТС България предлага, целят клиентите ни да имат увереността, че техните инвестиции в информационни системи са надеждно защитени чрез непрекъснати подобрения и поддръжка на ИТ решението, което са избрали.

Специалистите на ФТС притежават професионален опит и познания, за предоставянето на пълен набор от услуги по време на процеса на избор и внедряване на ERP/CRM/BI/ EIM решения:

 • Анализ на потребностите от информационна система
 • Детайлен анализ и реинженеринг на бизнес процесите
 • Настройка и внедряване на съответната системи
 • Обучение на потребителите
 • Поддръжка на съответната системи

Предпроектно проучване

Анализ на организацията, който включва събиране на необходимата информация, оценка на готовността, създаване на документация с необходимите изисквания към системата за управление на бизнеса и нейния доставчик, анализ на възвращаемостта на инвестицията.

Технически консултации

Анализ на текущата ИТ инфраструктура с оглед на изискванията на новата информационна система, подготовка на изисквания към отделните точки, анализ на производителността, помощ при избора на хардуерна и софтуерна платформа.   

Разработка  на  специализирани  софтуерни  системи  и  приложения  за  цялостно  управление  и  контрол  на  ресурсите,  процесите,  документооборота и взаимоотношенията с клиенти/потребители в публични и частни организации.

Системен дизайн, настройка и внедряване на комплексни информационни системи с многослойна архитектура, мрежови от типа клиент-сървър. 

Услуги по внедряване и поддръжка

Анализ на бизнес изискванията към системата, съставяне на модел на работа по роли, дефиниране на стратегия за конвертиране и тестване, настройка на системата, изграждане на интерфейси.

Обучение

Обучение на ключови и крайни потребители, оценка на обучението.

Управление на проект

Разработка на задание и план на проекта, организиране на периодични срещи за преглед на статуса на проекта, ежедневно ръководство на проекта, документиране и следене на хода на проекта спрямо одобрения план, осигуряване на необходимите ресурси от страна на ФТС България.

Техническа поддръжка

Инсталация на базата данни, сървърна и клиентска част на системата, инсталация на нови версии и конвертиране на данни, помощ при дефиниране на стратегия за архивиране и възстановяване на данни, преглед на текущото състояние на системата.

* Прочетете повече за Cloud / SaaS Services


Клиенти

 • Филкаб
 • АТМ електроникс
 • Глориент Инвестмънт БГ
 • Credissimo / Глобекс финанс АД
 • Сика България
 • Synevo
 • Bank of Georgia
 • Ogilvy
 • Садина 99 ООД
 • Happy Bar & Grill
 • WTO (World Transport Overseas)
 • Медиа Планинг Груп