bg ru ua
Начало > Контакти

Контакти

ФТС България
Централен офис - София

Бизнес център Белисимо, сгр. С, офис 58
бул. „България“ 102, 1680 София
тел: + 359 2 818 36 63
факс: + 359 2 818 36 64
e-mail: info.bg@fts-eu.com

ФТС България
Офис Варна

ул. “Дебър” 58, ет.4, офис 20
9000 Варна
тел. + 359 52 64 33 29
факс: + 359 52 64 33 29
e-mail: info.bg@fts-eu.com

Клиенти