bg ru ua
Начало > Защо M-Files?

Защо M-Files?

M-Files е мощна и същевременно лесна за използване документна система, която решава проблемите с архивирaнето, класифицирането, търсенето и проследяването на документи и информация в организацията. За разлика от други подобни системи, M-Files не налага да изменяте бизнес процесите в своята компания.

 

VIDEO: Как да управлявате ефективно информацията в организацията си? Бъдете като Гари...

Не е необходимо потребителите да сменят режима на работа, с който са свикнали, тъй като интерфейсът на M-Files е изцяло интегриран с Windows Explorer и поддържа всички приложения на Microsoft Windows.

Сред основните възможности на M-Files DMS са:

 

Изтеглете пробна версия на M-Files

 

За какви компании е подходяща M-Files?

 

Топ 5 Ключови предимства на M-Files

  1. Лесна за използване: документната система M-Files DMS използва познатият и лесен за използване интерфейс на Windows Explorer. M-Files DMS поддържа всички Windows приложения, включително програми като Microsoft Office Word или Excel, CAD/CAM системи, счетоводни програми и т.н. Достъпът и работата с данни M-Files обезпечава чрез стандартните команди (Search, Save, Save as и т.н.)
  2. Надеждност и бързодействие: M-Files DMS е единствената система за управление и архивиране на документи, която обезпечава достъпа до файлове посредством използването на локална виртуална машина. Системата позволява на потребителите да работят с документи в централната база данни като използват само ресурсите на своя компютър. Системата M-Files DMS винаги обезпечава надеждната и бърза работа с документите, дори и когати има забавяне или прекъсване на връзката със сървъра . Веднага щом връзката бъде възстановена, клиентът M-Files автоматично синхронизира инфромацията със сървъра.
  3. Гъвкавост: добавяне на потребителски свойства («метаданни») в документите, организация на файловете в зависимост от изискванията и потребностите на всеки потребител. Преглед на документите по проекти, клиенти, служители или по други критерии.
  4. Бързо търсене на документи: Системата M-Files DMS обезпечава ефективното търсене на данни подредством ключови думи в документа , което изключва необходимостта от хаотичното търсене на документи по папки. Документи могат да се търсят по техните свойства (метаданни), тяхното съдържание и т.н.
  5. Контрол по промяна на документите: M-Files DMS автоматично съхранява всички предишни версии и историята на измененията по документа.
Клиенти