Веригата дентални клиники Дентапрайм предпочете Microsoft Dynamics NAV - FTS
Изберете страница
История на успеха

Веригата дентални клиники Дентапрайм предпочете Microsoft Dynamics NAV

Резюме

Дентапрайм е верига от модерни дентални клиники, с представителства в България и Великобритания, специализирани в областта на денталната имплантология и естетичната дентална медицина.

Предизвикателствата
Изграждането на интегрирана среда за всички отделни дентални клиники от веригата, както и по-строг контрол върху оперативните дейност на компанията.

Решението

Решението е базирано на Microsoft Dynamics NAV и включва счетоводство, финанси, покупки, продажби.
Предвижда се интеграция със специализирания софтуер OrisDent.

Ползите
-Централизиране на процеса по обработка на плащанията
-Планиране, прогнозиране и отчитане на материалите
-Подобряване на удовлетвореността на клиентите
-Контрол на просрочените вземания
-Електронен обмен на документи с банки

Бързото разрастване на дейността на компанията налагат и нейното оптимизиране. Целта е да се постигне ефективно управление на финансовите операции, като е необходимо и установяване на постоянен и надежден контрол върху оперативната работа с цел повишаване качеството на услугите. Основните предизвикателства, които налагат избора на ERP решение са търсеното усъвършенстване на процесите по управление на финансите, работа в централизирана единна база данни, навременен и по-стриктен контрол върху финансите, както и не на последно място откриването на нови офиси в други страни.

След внимателен подбор и комуникация с няколко водещи доставчици и внедрители на IT системи за управление на бизнеса изборът на мениджмънта на Дентапрайм е ERP решение, базирано на Microsoft Dynamics NAV 2016 от ФТС България и обхваща основните процеси, свързани с управление на счетоводство, финанси, покупки, продажби и др.

Предимствата, които ще предостави избраната система Microsoft Dynamics NAV 2016 са достъп в реално време до точни данни за бизнес дейността на компанията, налична критична информация за ръководителите и персонала за ефективно взимане на решения, по-добър анализ на рентабилността на проекти и договори, бързо и удобно представяне на специално пригодени за ролите на служителите данни в предварително дефинирана форма, подобрена комуникация и сътрудничество между отделните офиси на компанията, автоматизирани стандартни операции и ролеви достъп до информацията и др.

Ключово предимство след внедряването на цялостното ERP решение в Дентапрайм е лесното разширяване на системата за бъдещо включване на нови фирми или повече обекти, както и опциите за интеграция с друг специализиран софтуер.

Microsoft Dynamics NAV е интегрирано ERP решение, създадено за организации, които имат нужда от бързо въведена в експлоатация система, лесна за настройка и удобна за ползване и поддръжка. Тя е специално разработена за нуждите на малките и средни предприятия, което я прави особено подходяща за българските икономически условия. С Microsoft Dynamics NAV работят повече от 117 000 компании по цял свят.

Клиенти

Профил на клиента
Дентапрайм е верига от модерни дентални клиники, с представителства в България и Великобритания, специализирани в областта на денталната имплантология и естетичната дентална медицина.

Клиенти

Започнете дигиталната трансформация сега

Свържете се с нас