Пътища и мостове ЕООД разчита на Microsoft Dynamics NAV за по-добър контрол и отчетност на своя автотранспорт и механизация - FTS
Изберете страница
История на успеха

Пътища и мостове ЕООД разчита на Microsoft Dynamics NAV за по-добър контрол и отчетност на своя автотранспорт и механизация

Резюме

Като естествена следваща стъпка от процеса на внедряване на Microsoft Dynamics NAV в дружествата на холдинга, Пътища и мостове ЕООД предприема да внедри тези функционалности на продукта, които да й позволят по-добре да организира складовото си стопанство и да подобри отчетността на резервни части и гориво. След извършено проучване на изискванията ФТС България поетапно внедрява и разработва някои допълнителни модули към ERP системата Microsoft Dynamics NAV.

Една от целите е да се въведе номенклатурата от машини, заедно с частите, които влизат във всяка една от тях. Програмата дава възможност да се посочи в коя част от машината ще се вложи резервната част или консуматива. Допълнително са разработени справки за съответния вид машина кои са приложимите й части и консумативи, както и определена резервна част за кои транспортни средства може да се използва.

Внедрената функционалност позволява да се въвеждат различни разходни норми и тарифи по видове дейности. Чрез всекидневното завеждане на пътни листи и дневни актове в системата се отразява началното и крайното показание/километраж, наличното, зареденото и изразходвано гориво, изминати километри, отработени часове, брой извършени работи. Отделно се регистрират извършените проверки на машината, както и количеството на извършената дейност, обекта на който е извършена и товара, който е бил превозван.

Планирането на сервизните дейности се извършва с помощта на създадени периодични графици за ремонт и поддръжка на машините. Графиците отразяват, както смяната на резервни части, така и нуждата от подмяна на документи с изтичащ срок – свързани с машината или водача й. Датата за обслужване се определя от изминатите моточасове, които системата изчислява автоматично или се задава определен времеви интервал – месец, година и др.

В модула Сервиз се отразява извършената от механиците работа по ремонта на машините. Microsoft Dynamics NAV позволява сервизните поръчки да се генерират или автоматично от графика за планиране или да се създават ръчно, когато е необходимо. В тях се отразяват вложените части, консумативи, труд и външни услуги.

Новата система помага на Пътища и мостове ЕООД да осъществи по-добър контрол върху своята дейност, води до подобряване на организацията и отчетността във връзка с изчисляване на преразход/икономия, отчитане на приходите по обекти и машини, проследяване на дейността на служителите и отработените часове.

Клиенти

Пътища и мостове ЕООД е създадена през 1993г. Компанията извършва проектиране, строителство и поддръжка на пътища, мостове, надлези, подлези и други пътни съоръжения. Занимава се и с производство на бетон и бетонови изделия, инертни материали, асфалт, битумни емулсии и др. Дружеството притежава голям автопарк с нужната тежка механизация и автотранспорт.

Клиенти

Започнете дигиталната трансформация сега

Свържете се с нас