Microsoft Dynamics 365 проекти във ФТС по време на COVID-19 - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница

Microsoft Dynamics 365 проекти във ФТС по време на COVID-19

по FTS България, декември 1, 2020

С удоволствие споделяме материала за ФТС, публикуван в ноемврийския брой на CIO.bg

ФТС – Внедряване на Microsoft Dynamics 365 по време на COVID-19 – CIO.bg

Луксът да планираме дигиталните бизнес проекти за следващите една, две или три години безвъзвратно изчезна през март 2020 г. COVID-19 постави на изпитание адаптивността на компаниите. Разбрахме, че лидери в COVID и пост-COVID света ще са онези от нас, които са в състояние да взимат и реализират бизнес решения буквално за една нощ.

Във време на криза първата проява на грижа към клиентите са действията на компанията за защита на служителите. Във ФТС преминаването на изцяло дистанционна работа беше осъществено за часове. С много ангажираност и без медиен шум съдействахме на много компании да получат и да започнат да използват безплатни лицензи за Microsoft Teams. Огромна част от клиентите ни се вслушаха в съветите ни и с наша помощ изнесоха бизнес приложенията си в Microsoft Azure, като с това улесниха отдалечената работа на голяма част от служителите си.

Първоначалните прогнози за замразяване на ИТ проектите за внедряване на бизнес приложения (ERP/CRM/BI) не се сбъднаха. Това, което видяхме във ФТС е, че много компании ускориха проектите си по дигитализация, като някои от тях редуцираха обхвата и заложиха на по-бърз резултат.

Новите проекти на ФТС за периода януари – октомври 2020 г. са с 60% повече спрямо новите проекти през 2019 г. Над 70% от тях се реализират в Microsoft Azure среда, използват множество елементи от Microsoft Dynamics 365 и Power платформата, а процесът по внедряване в 100% от тях протича дистанционно.

Горната статистика може да изглежда странно, но всъщност има своето логично обяснение. Турбулентните времена катализираха процеса по миграция на традиционните ERP системи в облачна среда и ясно очертаха двете основни ползи от тази миграция:

Гарантиране на устойчивост и адаптивност по време на криза
Изминалите месеци показаха, че бизнес системите трябва да се променят със скоростта, с която се променя светът около нас. Microsoft Dynamics 365 осигурява тази адаптивност и гъвкавост чрез:

  • постоянни автоматични ъпдейти

За периода януари – октомври клиентите ни преминаха неусетно през 7 нови версии на Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations – процес, който при традиционните ERP системи често се сравнява с ново внедряване.

  • динамично модулно конфигуриране

Често оприличаваме модулната структура на Microsoft Dynamics 365 с лего конструктор. Организацията преценява кои модули са ѝ необходими и с лекота може да ги добавя или изключва от системата си.

  • интегрираност и свързаност на приложението с цялата Microsoft платформа и с всяка една облачна услуга

В облачната среда свързаността на Microsoft Dynamics бизнес приложенията с други платформи е или даденост (както е даденост връзката с Outlook, Excel, Teams), или е ясна и технически изпълнима задача, особено когато разполагаме с арсенал като Power Platform и Common Data Model.

Сигурност на данните, непрекъсваемост на системите, предвидимост и контрол на ИТ разходите
Преминаването към облачна ERP платформа минимизира рисковете, свързани със защитата на данните и поддържане на непрекъсваемост на бизнес приложенията – рискове, валидни по всяко време, но особено критични в настоящия момент. Облачният модел елиминира непланираните разходи по поддръжка на сървъри, бекъпи, климатизация, ъпдейти и други. При работа в Microsoft Azure клиентите ни управляват броя на използваните лицензи, ресурсите и капацитета. Масова практика в проектите на ФТС е организациите да използват облачни ресурси с повишен капацитет само в часови периоди, в които системите са с по-голямо натоварване, като например във времевите интервали с най-много поръчки или при приключване на месеца.

Във ФТС вярваме, че с познанията си в областта на технологиите и бизнес процесите можем да бъдем полезни на компаниите да излязат от COVID-19 кризата по-подготвени и с по-ясна визия за своето дигитално бъдеще.

За да заявите вашата безплатна консултация натиснете ТУК.

Продължи

FTS България

Изпращане на коментар