Агробизнес - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница
Индустрии

Агробизнес

Цялостно софтуерно решение за земеделие и агробизнес

ФТС предлага гъвкаво софтуерно решение за агробизнеса. То помага да автоматизирате бизнес процесите си и служи като единен източник на информация за всички специфични дейности от планиране на сейтбата до заприхождаване на готовата продукция и нейното складиране и съхранение.

Работим успешно с агрокомпании повече от 8 години. Това ни дава задълбочени познания за бизнеса и ни позволява да дадем експертен съвет при внедряването на бизнес софтуер. Препоръчително е да имате доверен партньор, който да управлява системите и технологиите, от които се нуждаете.

Свържи се с нас

Предизвикателства

Ефективно управление на ресурсите

Наличието на достатъчно актуална и акуратна информация, която да улесни вземането на правилните решения

Работа с документи и информация, съхранявани на различни места и в различни системи

За какви компании е?

Селскостопански компании с основна дейност в животновъдство, растениевъдство, земеделие и др.

Ползи

Проследяване и анализ на разходите и вложените материали по единица продукция

Съпоставка на разходи срещу произведени количества

Единна система за проследяване както на специфичните агродейности, така и резултатната финансова информация

По-добра комуникация между различните екипи

Искате да научите повече за решенията ни за агробизнес?

Свържете се с нас