Печатарска индустрия - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница
Индустрии

Печатарска индустрия

От предварителната оценка до издаването на фактура и финансов отчет

Едно от най-важните изисквания от страна на печатарските компании е способността да се балансира много добре между необходимостта да се произвеждат бързо качествени продукти, да се използват скъпи екологични материали и да се постигне и печалба.

Свържи се с нас

Предизвикателства

Стратегическо планиране по цели с ясно определени метрики, за да изпреварите конкуренцията

Печатарската индустрия е много конкурентна, което предизвиква натиск върху ценообразуването на продуктите и може да доведе до по-малка печалба

От съществено значение е компаниите в тази индустрия да оперират възможно най-ефективно

За какви компании е?

Печатници

Ползи

Системата калкулира всички ключови стойности, количества и необходимото време на база тираж, формат и брой страници, а подреждането, отпечатването и сгъването се калкулират автоматично.

Описват се материалите, постъпващи от клиента. Следи се и какво трябва да се върне. За улеснение се разполага със стандартни, предварително въведени текстове

Може да се дефинират цени при работа с подизпълнители за всяка част от работния процес

Всички необходими данни за изчисление на цената на подготовка и експедиция на готовата продукция като пакети/кашони, палети, както и транспорта са настроени и стийносттасе калкулира в крайната цена

С модула за печат на етикети можем да създаваме сложни калкулации само с няколко кликвания

Калкулация на база реално вложените средства и време е налична за анализ и съпоставка с нормираната и първоначалната калкулации

Искате да научите повече за решенията ни за печатарската индустрия?

Свържете се с нас