Процесно производство - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница
Индустрии

Процесно производство

Използвайте максимално ефективно ресурсите си

Успехът в процесното производство се базира на избор за производство на подходящите продукти, в подходящите количества, в подходящото време, при добро качество и на максимално добра цена. Гъвкавостта да реагирате на изискванията и постоянно променящите се потребности на клиентите–също е ключ към успеха. Посрещането на тези изисквания означава способност за вземане на бързи решения въз основа на точни данни.

Но само една ИТ система няма да бъде достатъчна. Поради големия брой изисквания и високите очаквания на клиентите в индустрията, са необходими и решения за управление на документи и BI.

Свържи се с нас

Предизвикателства

Наличието на достатъчно актуална и акуратна информация, която да улесни вземането на правилните решения

Повишени изисквания за качество и гъвкавост на производствения процес

Проактивно управление на активите

За какви компании е?

Производители на храни и напитки, тютюневи изделия

Производители на лекарства и други фармацевтични продукти

Производители на изделия от хартия и картон

Производители на пластмасови или каучукови изделия

Производители на първични метални изделия и продукти от стъкло и др.

Ползи

Постига сe пълна проследимост, напред и назад по веригата на доставките, по партиди на суровините, полуфабрикати и готовите продукти

Осъществява се цялостно управление на качеството по цялата верига на доставките - както контрол на качеството, така и възможност за отстраняване на регистрираните отклонения

Осигурява детайлен анализ на разходите, свързани с производството на основни и на странични продукти (co/by products)

Намаляване на високите стойности на брака и на загубите от залежали суровини и готова продукция, както и такива с изтекъл срок на годност, в резултат на неефективни методи на изписване от склада

Бързо проследяване на срока на годност по партиди, навременно предупреждение за онези, които подлежат на преанализ

Възможност за избор на партиди с определени характеристики, вкл. избор на такива с определена концентрация на веществото или съставки

Планиране и следене на добива/рандемана от производството

Намаляване на загубите в процеса на производството с възможността за проследяване до източника на причините за установените разлики между планиран и реален добив/рандеман

Поддържане на алтернативни формули и рецептури, бърза реакция при необходимост от влагане на алтернативни съставки и промяна на рецептурите

Поддържане едновременно на две мерни единици за фактическо тегло и стандартно (номинално) тегло за суровините

Искате да научите повече за решенията ни за процесно производство?

Свържете се с нас