BI Консултант - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница
>
Кариери

BI Консултант

Обичате да подреждате данните и сте любопитни да разберете какво те крият? Направете крачката и се присъедините към нашия „Data and Analytics“ екип!

Като BI консултант Вие ще помагате на клиентите ни да открият стойността на съхраняваните от тях данни като

  • Анализирате различните източници на данни и очертаете ясна картина за това каква информация има в тях;
  • С помощта на Microsoft BI средствата изграждате гъвкави модели на данните и впечатляващи визуализации. С тях ще замените остарялото и неефективно пасивно разглеждане на справки с модерен аналитичен подход.

От Вас очакваме опит в една от следните области:

  • Релационни бази данни, моделиране на данни, визуализация на данни;
  • Познания на Microsoft Excel като средство за моделиране на данни;
  • SSIS/SSAS/SSRS
  • Power BI/Tableau/QlikView