Field Service - FTS
Изберете страница
Продукти

Field Service

Оптимизирате монтажните операции за по-качествени резултати

Кратко описание

Използвайте силата на прогнозните анализи и отдалечения мониторинг, за да преминете от модела – „поправи, когато се счупи“ към модел без появата на повреди.
Dynamics 365 for Field Service позволява да оптимизирате разпределението на ресурсите по много бърз начин. Давате възможност на техническите екипи да предложат качествени услуги, като използват мобилни приложения в реално време и офлайн данни.

Ползи

Точните ресурси на точното място в точното време

Организирайте служителите си и оборудването, с което разполагате с гъвкаво планиране, с което управлявате и услугите и работните потоци —включително по-прецизно разпределение - така е по-лесно да резервирате повече ангажименти за един ден.

Повече и още по-доволни клиенти

По-лесно е да управлявате и поддържате сервизните договори и инсталираните продукти по клиенти и локации.

Включва управление на сервизни локации, активи на клиента, поддръжка

Управлявате и съблюдавате сервизните договори с максисмална точност, както и инсталираните продукти по клиенти и локации. така разполагате с по-бърз и точен билинг.

Оптимизирате работата на мобилните екипи. Организирате хората и оборудването с гъвкави опции за планиране —така е по-лесно да планирате повече задачи в един ден

С Dynamics 365, field service компаниите могат да информират клиентите, да улесняват комуникацията, и да са сигурни в развитието на всяка стъпка от веригата за предоставяне на услуги.

Предлагате на техниците 360-градусов поглед върху историята на клиента

Осигурете мобилни екипи с календар, който можете динамично да управялвате и актуализирате.

Мобилни приложения в реално време и с офлайн данни

Свързвате поръчките за работа с дадения клиент, история, продуктови конфигурации, информация за резервни части и цени.

Функционалности

Автоматично създавате поръчки

Разпределяте техници с правилните умения и оборудване и им предоставяте достъп до информацията за клиента през мобилните им устройства.

Автоматично планирате с по-голяма прецизност

Диспечерите могат да управляват задачи по ресурсите с помощта на интерактивен, drag-and-drop борд.

Задачи, изпълнени навреме

Предоставяте на техниците данни в реално време на мобилните им устройства, включително най-добрите маршрути, упътвания и детайли за поръчката.

По-голямо доверие от клиентите заради по-доброто обслужване

Клиентите също могат да проследяват изпълнението на задачите.

Оборудвате техниците с иновативни технологии

Решавате сложни проблеми по-бързо с Dynamics 365 Remote Assist на HoloLens устройства. Ръцете на техниците са свободни , докато споделят какво виждат с експертите по даденото оборудване.

Get a closer look at Dynamics 365 Field Service

Book a demo