FTS Property Solution - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница
>
Продукти

FTS Property Solution

Кратко описание

FTS Property Solution е мощен инструмент за компании, управляващи недвижими имоти, строителни компании и инвеститори. Бизнес решението дава възможност за отчитане на дейността на неограничен брой юридически лица, недвижими имоти, помещения и изпълнители/контрактори, като служителите от отдалечени офиси имат възможността да работят с централна база данни.

Възможността за водене на паралелно счетоводство в различни валути, както и многоезичната поддръжка на потребителския интерфейс, позволяват използването на FTS Property Solution в компании, които са с чужд капитал и/или управление.

Ползи

Надежден източник на важна управленска информация

Имайки гъвкав достъп до цялата необходима финансова и търговска информация, можете да вземете по-балансирани и точни решения за вашето портфолио от недвижими имоти.

Намаляване на времето и разходите за административни задачи

Служителите имат повече време за оперативни задачи, докато системата автоматично изчислява и индексира наемните плащания, в съответствие с условията на договорите и въз основа на променящите се пазарни условия.

Своевременно отчитане и фактуриране на услугите и разходите

Контролирайте приходите си с автоматизирано проследяване, изчисляване и фактуриране на плащания за наем, процент от оборота, маркетингови услуги и оперативни разходи за поддръжка.

Контрол на вземанията и задълженията

Контролирайте разплащанията с наематели и изпълнители си с автоматизирано фактуриране и гъвкаво отчитане с аналитична информация за вземания и задължения.

Ефективно управление на договорите

Лесно и бързо регистрирате, одобрявате и обработвате договори с наемателите.

Функционалности

Работа с наемателите

Търсене и привличане на наематели

Администриране на договорите за наем

Отчитане на договорите за наем и свързаните документи

Финансов контрол

Планиране и отчитане на приходите и разходите

Поддръжка на сградите и съоръженията

Отчитане на дейностите по поддръжката и ремонта

Искате да научите повече за FTS Property Solution?

ЗАЯВИ ДЕМО