HR Reporting for SAP - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница
Продукти

HR Reporting for SAP

Power BI решение за SAP клиенти, които се нуждаят от точни и навремени HR анализи

Кратко описание

The HR reporting solution enables HR managers and executives in companies with SAP ERP system to track important KPIs as employee compensations, employee headcount and turnover, leave and payroll analyses – all in one place with compelling, understandable and interactive visualizations.

The solution is fueled by Microsoft Azure. It uses Azure SQL Data Warehouse and Azure Analysis Services to build a flexible, reliable and scalable BI platform. The result is a robust data warehouse built for business decision-support workloads and for fast analysis of the typical HR KPIs.

The reports and the dashboards are authored using Power BI and are consumed on the web and across mobile devices. thus eliminating the regular tasks of the internal IT department for preparation and internal distribution of HR related reports.

 

Ползи

Измервате цели и резултати с вградените HR KPIs

Превръщате HR данните от вашата SAP система в ценна информация за броя на служителите, % текучество, брой на прекъсване на договорите, анализ на възрастта на персонала, вътрешни премествания в организацията, отсъствия , и други специфични HR KPIs.

Вземате по-информирани решения

Ключовите потребители се нуждаят от гъвкавостта да ползват информацията в детайли, за да получат необходимите отговори. Функционалностите на решението позволява използването на данните да е лесно и бързо.

Поддържате растежа на компанията

Компанията ви расте, нараства и информацията, която трупате. Както и изискванията и потребностите за анализ. Можете да сте сигурни, че растежът ви е подсигурен от Microsoft Azure.

Бързо и гъвкаво решение

HR Reporting Solution for SAP съхранява данни в Azure облачни хранилища, като подсигурява гъвкавост, сигурност и масивно паралелно обработване.

Гладка интеграция

HR Reporting Solution for SAP се съхранява на Microsoft Azure и това позволява безпроблемна интеграция с други не-SAP източници и услуги. Интеграцията също е налична на ниво приложение – HR анализите могат лесно да станат част от вашият Microsoft Teams или могат да се вградят в портал на компанията.

Следващата стъпка към AI

Можете да направите следващата стъпка в своето BI приключение и да използвате силата на Microsoft AI услугите. Това ще ви позволи да прогнозирате бъдещо поведение на служителите или да проследявате удивлетвореността като например правите анализ на емоциите в мейлите от вашия екип.

Функционалности

Мощно хранилище за данни

Решението осигурява мощно хранилище за данни, изградено за да подкрепи вземането на решения и по-бърз анализ.

Консолидиране на информационни активи

Консолидирането на различни информационни активи на компанията, базирано на бизнес логика позволява разпределянето на отчети, които осигуряват цялостен поглед.

Елиминира регулярните задачи на вътрешния IT отдел

Решението елиминира регулярните задачи на вътрешния IT отдел за подготовката и разпределението на HR отчети и анализи.

Искате да научите повече за HR Reporting for SAP

Заяви демо