M-Files дигитално работно място - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница
Продукти

M-Files дигитално работно място

Работете в единно, сигурно дигитално пространство от дома, офиса и навсякъде

Кратко описание

Дигиталното работно място е модерна работна среда, която обединява всички ежедневни работни инструменти и приложения, облачни услуги и локални системи в едно пространство. Когато поддържат високо ниво на комуникацията и имат достъп до актуална информация, служителите са продуктивни и гъвкави.

На базата на M-Files можете да комбинирате имейл, незабавни съобщения, инструменти за работа с документи, корпоративни медии, интранет, клиентски портали, софтуер за видеоконференции, счетоводни системи и други бизнес приложения. Дигиталното работно място M-Files позволява на служителите да участват в бизнес процесите от своя смартфон, таблет и лаптоп – от офиса или дистанционно.

Ползи

Повишаване на прозрачността в работата на служителите

Дигиталното работно място подкрепя промяната в начина на работа на служителите чрез увеличаване на прозрачността на процесите и подобряване на социалните връзки.

Обединяване на офлайн и онлайн комуникация

Позволява на служителите винаги да бъдат свързани чрез мобилни устройства, което ще осигури достъп до инструменти и корпоративна информация навсякъде и по всяко време.

Повишаване на производителността и ефективността

Дава възможност на служителите да намерят необходимата информация по-бързо и да обслужват клиентите си по-ефективно. Осигурява инструменти и технологии, които помагат на служителите да изпълняват успешно бизнес процесите и ролите, които са им възложени.

Подобряване на сигурността на данните

Служителите могат да участват в процесите и да поддържат връзка в разпределени и виртуални работни пространства, като същевременно запазват поверителната информация и намаляват операционния риск.

Намаляване на оперативните разходи

Въвежда по-ефективни начини за виртуални срещи, намалява разходите за пътуване и телекомуникации и елиминира на загубеното време на път.

Увеличаване на гъвкавостта и адаптивността

Осигурява инструменти, които се адаптират към организационните и бизнес промени и към поведението на служителите.

Функционалности

Интеграция с Google Workspace

Google Workspace е набор от облачни услуги за ефективната работа на група хора, който ви позволява да създавате имейли във вашия собствен домейн и защитава данните ви. Служителите си сътрудничат в облачна среда и работят върху документи едновременно. Интеграцията с платформата M-Files ви позволява да документирате историята на файловете, създадени в Google Workspace, и да проследявате версиите на документи. Всички редакции на съдържание се отразяват автоматично както в M-Files, така и в Google Workspace. M-Files ви позволява да съхранявате данни или локално, или в защитения M-Files облак. Системата използва базиран на роли достъп за защита на документите и данните.

Интеграция с Gmail и Google Drive

Можете да маркирате и управлявате данни от Google Drive с автоматизирани работни процеси. Служителите могат да запазват документи от сървисите на Google в PDF или Word за архивиране или допълнителна обработка. Имейлите и прикачените файлове от Gmail се записват директно в M-Files и могат да бъдат свързани с друго подходящо съдържание, като файлове в Google Drive или мрежови папки. За класификация на съдържанието потребителите могат да добавят метаданни към всеки файл.

Интеграция c Microsoft 365

Интегрирането на M-Files с Microsoft 365 създава единна точка за достъп до всички корпоративни данни. Служителите могат да търсят файлове, да споделят връзки и да управляват всички свързани данни, независимо от мястото на съхраняването им, чрез потребителските интерфейси на Office 365.

Интеграция c Microsoft Teams

Microsoft Teams е ефективен инструмент за сътрудничество и екипна работа, но идва с някои уязвимости в сигурността на данните. Интегрирането на Microsoft Teams с M-Files ще ви помогне да избегнете изтичането на поверителна информация и неорганизираното съхранение на документи. M-Files разширява възможностите на Teams отвъд Office 365, като организира и представя информация от различни хранилища - SharePoint, ERP, CRM, Google Drive, Box, Dropbox - и ги прави достъпни само след заявка от потребителите. Потребителите могат да се откажат от традиционните начини за търсене на документи по папки и да търсят необходимата информация и документи по съдържание. Документите следват предварително конфигуриран жизнен цикъл, при който потребителите получават известия за следващите стъпки, а ръководителите се уведомяват, когато работният процес приключи.

Интеграция c Microsoft Outlook

Основният проблем с Outlook е разпръснатостта на данните и сложното им търсене. С интегрирането на M-Files документите могат да бъдат записвани от Outlook и обработвани в M-Files. Потребителите ще получат директен достъп до хранилището на документи в M-Files от Outlook, без да превключват между приложения. Outlook е вграден в платформата и потребителите могат да получават имейли и прикачени файлове в M-Files. Прикачените файлове се класифицират и свързват с други подходящи данни или работни процеси.

Опитайте нов подход при управлението на информацията

Заяви демо