M-Files за взаимодействие с клиентите - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница
Продукти

M-Files за взаимодействие с клиентите

Взаимодействайте с клиентите по-ефективно и сигурно

Кратко описание

Решението, базирано на M-Files и Hubshare, ви позволява да създавате брандирани портали и специални дигитални пространства за сътрудничество с клиенти, обмен на информация и централизирано защитено съхранение на клиентски и проектни документи с външен достъп.

Порталите лесно се интегрират в текущите работни процеси и могат да бъдат гъвкаво конфигурирани за клиентите. С такова работно пространство комуникацията с клиенти може да се показва в един изглед с достъп до всички съответни файлове. Клиентите си сътрудничат със служителите на компанията без излишни запитвания, тъй като всички действия, процеси, отговорни роли и свързани документи се намират в системата.

За разлика от типичните портални решения за съхранение на документи, базирани на синхронизиране на файлове, където информацията трябва да се копира от корпоративното хранилище на документи, M-Files предлага сигурно и интегрирано решение за вътрешно и външно сътрудничество без дублиране на документи и данни.

Можете да управлявате портал за всеки клиент чрез един панел, който може да се персонализира според изискванията на потребителя и помага да се поддържа ред в комуникационните потоци. Броят на клиентските портали не е ограничен.

Ползи

По-добро обслужване на клиентите

Тъй като служителите отговарят бързо на клиентски заявки, не губят документи и съобщения, а историята на комуникацията се запазва, то удовлетвореността на клиентите се увеличава, клиентското изживяване и лоялността се подобряват.

Намалени разходи и икономия на време

Служителите се нуждаят от по-малко време за подготовка на документи за клиентите. Не само ключовите служители спестяват работно време, но и клиентите също.

По-висока производителност на служителите

Мениджърите на проекти и ключовите служители управляват всички проекти и клиенти в един изглед, дори и да са много. Допълнителната интеграция с инструменти за сътрудничество помага да се подобри производителността на всеки служител.

По-бързо навлизане и обучение на потребителите

Можете да създавате портали с конструктора drag and drop, който е лесен за използване. Служителите могат бързо да бъдат обучени да мигрират работни процеси и стъпки към клиентския портал.

Повишена продуктивност на работните екипи

С решението M-Files + Hubshare е възможно да се обединят вътрешни екипи по проекти чрез интранет и да се осигури отделно пространство за вътрешно сътрудничество.

Подобрена сигурност на споделянето на файлове

Външният достъп до информацията в порталите е защитен с надеждни технологии. С криптиране и права за достъп рисковете от загуба на документи и изтичане на критична информация са незначителни.

Функционалности

Споделяне на документи

Потребителите споделят файлове директно на портала без никакви прикачени файлове в имейл и дубликати. Физически документът винаги се намира в хранилището на M-Files, а клиентът и служителите работят с най-новата версия. Документът може да бъде достъпен чрез линк. Файловете могат да се споделят както с колеги, така и с трети страни.

Съвместно редактиране на документи

Когато служителите си сътрудничат по проекти, няколко членове на екипа могат да участват в създаването и редактирането на един документ. M-Files предлага високо ниво на ефективност със съавторство в реално време с приложенията на Microsoft Office (Word, Excel и Power Point).

Автоматично съхраняване на документи

Функцията за съвместно редактиране автоматично запазва промените. Нова версия на документа ще бъде създадена след връщане на файла в M-Files. Функцията за автоматично съхраняване в M-Files не зависи от файловото хранилище, било то OneDrive или SharePoint.

Автоматични потребителски разрешения

Автоматичните потребителски разрешения гарантират, че само определени отговорни лица имат достъп до определено съдържание.

Достъп чрез приложение и уеб-браузър

Потребителите могат да работят с порталите както в десктоп приложението M-Files, така и през уеб-браузър.

Широки възможности за интеграция

Можете да разширите клиентските портали с допълнителната функционалност чрез интеграция с различни приложения за лична продуктивност и сътрудничество.

Централизирано съхраняване на голям обем данни

Компанията може да централизира големи обеми данни за клиенти и проекти на една единствена защитена платформа.

Двустранна комуникация

Не само служителите на компанията могат да инициират комуникацията, но и външни потребители от страна на клиентите и партньорите могат да изпращат запитвания и файлове към портала и да обменят данни.

Опитайте нов подход при управлението на информацията

Заявете демо