M-Files за фармацевтични компании - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница
>
Продукти

M-Files за фармацевтични компании

Специализирано решение за автоматизация на процеси за фармацевтични компании.

Действайте според ежедневните си задачи и не мислете за персонализиране настройка на процеси – имаме готово решение.

Кратко описание

 • Направете по-бързо и по-лесно намирането и паралелното редактиране на договори от няколко служителя

Одобрявайте, проследявайте и преглеждайте договори, чрез всички свързани характеристики от всяко устройство. M-Files гарантира, че крайните срокове на договора се проследяват, като автоматично уведомява отговорните служители, когато договорът е близо до изтичане или когато трябва да се изпълни дадено задължение по него.

 • Оптимизирайте управлението на външния здравен персонал (външни лектори)

Управлявайте сътрудничеството си със здравни специалисти и организации, което е типична част от маркетинговата стратегия на фармацевтичните компании. Планирайте, ангажирайте и плащайте за вашите HCP дейности с временно наети лектори. Създавайте бизнес правила, които планират задачи между служителите за регистрация на лектори, изчисляване на оценка и почасова ставка, одобрение на разходи за промоционални и образователни събития.

 • Лесно управлявайте програми за спонсорство

Създайте стандартизирани шаблони за одобрение на заявки за плащане в рамките на вашите програми за подкрепа на финансиране. Регистрирайте планиран бюджет за конкретна програма и автоматизирайте, чрез проследими работни потоци които, ще намалят продължителността на циклите на одобрение за грантове, за научни изследвания и образование, дарения, спонсорства или корпоративни членства.

Ползи за вашия бизнес

По-лесна съвместна работа с договори


 • Служителите работят с актуалната версия на договора за одобрение

 • Инструментите за съвместна работа ускоряват процеса на съгласуване

 • Лесно споделяне на съдържание с външни участници в процеса

По-бърза обработка на договорите


 • Автоматизиран контрол на одобрението на договора

 • Опростени цикли на преглед и одобрение без затруднения

 • Съкращаване на времето за одобрение

Предварително конфигурирани процеси за фармацевтичния сектор


 • Управление на HCP/HCO дейности

 • Управление на спонсорства, дарения и грантове

 • Регистрация на лекарствени средства

Пълно съответствие на корпоративните стандарти


 • Шаблони на документи и процеси в съответствие с корпоративните стандарти

 • Пълна история на покупките и одобренията

 • Автоматизирано управление на процесите

По-добър контрол върху покупките и разходите


 • Автоматизиран контрол на одобрението на разходите

 • Повече контролни точки и правила в процеса на покупка

Оптимизация на разходите


 • Задължително одобрение на покупките и разходите

 • Автоматизирана проверка на бюджета

Функционалности

Автоматизиране работни процеси

– Настройте всякакви процеси за одобрение на договори и други документи

– Създавайте задачи за преглед и/или одобрение с автоматично известяване

– Използвайте електронни подписи

Етапи и задължения по договорите

– Настройте задачи и известия въз основа на дата, срок или други критерии

– Настройте действия, които трябва да бъдат предприети преди изтичането на договора

– Получавайте незабавно известие, когато условията се променят или датата на изтичане наближава

История на одобренията и версиите

– Вижте хронологията на одобрението с версии на договора, участници, действия, продължителност на одобрението

– Пълна история на измененията за одитиране

– Възможност за връщане към предишни версии

Търсене

– Търсете чрез ключови думи, фрази или чрез свързана информация като клиент, проект, дата на изтичане и др.

– Преглед и търсене на документи в контекста на целия бизнес

Динамични изгледи

– Намирайте бързо документи с динамични изгледи по тип договор, контрагент, дата и др.

– Създайте лични изгледи за незабавен достъп до най-използваните типове договори

Мобилен и отдалечен достъп

– Възможност за достъп от настолен компютър и лаптоп, таблет и смартфон, офлайн достъп

– Пълнофункционален мобилен достъп до процесите на одобрение

Информация за здравните специалисти (спикерите)

– Регистрирайте подробна информация за външни спикери за по-нататъшно сътрудничество

– Контролирайте необходимите документи и съгласие за обработка на лични данни

– Изчислете автоматично оценките и оценките на здравните професионалистите

Одобрение за спонсорство

– Регистрирайте заявки за спонсорство, дарение с подробни бюджетни линии

– Съберете необходимите пакети документи за одобрение и проверете тяхната пълнота

– Настройте процеси на одобрение и прегледайте историята на одобренията

Възможности за интеграция

– Безпроблемна интеграция с приложенията на Microsoft Office и Office 365

– Съхранявайте документи веднага в M-Files, без да излизате от приложенията

– Интеграция с основни бизнес системи и приложения, като CRM, ERP, HRM, DMS и др.

Нека опитаме M-Files в действие!

Заявете демо