M-Files за HR-документи - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница
Продукти

M-Files за HR-документи

Получете пълен достъп до данните и документите, свързани с управлението на персонала

Кратко описание

Решението на M-Files помага за управлението на всички документи и данни за персонала на компанията. Това е прост и гъвкав инструмент, който може да бъде персонализиран за всички HR задачи и процеси.

M-Files ви позволява бързо и лесно да създавате, попълвате и одобрявате различни видове стандартни документи, като заповеди за назначение/уволнение, молби за отпуск, заповеди за командировки и др.

Спестява време на служителите от отдел Човешки ресурси, които управляват досиетата на персонала; предоставя гъвкави възможности за планиране и управление на обучението, атестирането, сертифицирането и развитието на персонала.

Решението на M-Files е достъпно както за локална инсталация, базирана на технологиите на Windows Server и Microsoft SQL Server, така и като надеждна, мащабируема облачна услуга, работеща на Microsoft Azure.

Ползи

Всички данни и документи за персонала на едно място

Поддържането в M-Files на карта (електронно досие) за всеки служител с неговите лични данни и документи за квалификация, автобиография, трудов договор и др. ви позволява да проследявате развитието на потенциала на служителите.

Единно хранилище на HR-информация

В M-Files информацията за персонала се съхранява централно и е достъпна за оторизираните служителите на компанията в зависимост от конфигурираните роли и права на достъп.

Автоматизирани работни процеси

В M-Files можете да създадете автоматизирани работни процеси за подбор и наемане на кандидати, за одобрение на различни типове HR-документи и др. В системата можете да планирате програми за развитие, да контролирате обучения и сертификации, и да проследявате постиженията на служителите.

Повишена сигурност на данните

В M-Files личните данни на служителите са под защита, с различни нива на достъп до системата и контрол на версиите на документите.

Улеснена ежедневна работа на потребителите

Познатият работен интерфейс на M-Files, наподобяващ Windows Explorer, позволява лесно навлизане и ежедневно използване на системата от служителите. Интеграцията с приложенията на Microsoft Office ви позволява да съхранявате и извличате документи от M-Files директно, без да превключвате между приложенията.

Гъвкави настройки

В M-Files потребителите могат да добавят атрибути (метаданни) към документите за по-добро търсене, класифициране и извличане и да организират системата за управление на файлове според личните си изисквания.

Бързо търсене на документи

С M-Files служителите не губят време в търсене на необходимите документи за персонала, документите могат да бъдат намерени бързо както по метаданни (напр. служител, отдел, вид документ и др.), така и по ключови думи или фрази в текста на документа.

Функционалности

Създаване и редактиране на документи

В M-Files можете да създавате, редактирате и променяте лични досиета и документи за настоящи и бъдещи служители. Всички документи, свързани с човешките ресурси, ще бъдат добре структурирани и класифицирани.

Управление на компетенции

Мениджърите по персонала могат да разработят в M-Files модел на компетенциите с кратки описания на изискванията за всяка позиция в организацията и да го използват като инструмент за оценка на служителите.

Обучение

В M-Files ръководителите могат да планират обучението на служителите въз основа на техния опит, умения и предпочитания за кариера.

Развитие на персонала

В M-Files можете да регистрирате оценки на компетенциите на отделните служители и да определяте областите, изискващи развитие.

Автоматизация на процеси

В M-Files можете да създавате работни потоци за различни процеси и документи и да автоматизирате наемането, назначаването, атестацията на персонала; работата с отпуски и командировки и др.

Опитайте нов подход при управлението на информацията

Заявете Демо