M-Files за управление на разходи - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница
Продукти

M-Files за управление на разходи

Мощно решение за автоматизация на документите и процесите, свързани с отчитането и контрола на разходите

Кратко описание

Ускорете отчитането на разходите

Настройте всички процеси на одобрение на разходи с автоматично генериране на задачи за проверяващи, одобряващи и други участници. Всеки път, когато статусът на разходния документ се промени или се добавят коментари, участниците ще бъдат уведомени по имейл. Пуснете бързо поръчките и фактурите за покупки, съкратете времето за одобрение и организирайте необходимите плащания, за да получавате по-бързо необходимите ви стоки и услуги. Служителите могат да работят с разходните документи през всяко устройство, включително в движение.

Оптимизирайте и следете разходите

Чрез предварителна оценка на доставчиците, установяване на много контролни точки по време на обработката и одобрението на документите за покупки, организацията може значително да намали разходите за закупуване на стоки и услуги и да повиши качеството им. С достъп до историята на покупките можете да анализирате спестените разходи.

Обединете всички разходни документи и данни

M-Files се интегрира с всякакви счетоводни и ERP-системи (Microsoft Dynamics 365, SAP и др.) и гарантира съответствие между данните в информационните системи и получените документи.

Ползи

Оптимизация на процесите

Създаване на документи по предварително одобрени шаблони; Автоматизирано генериране на поръчки за покупка; Съкращаване на времето за одобрение на покупки и разходи

Подобрено качество на работата

По-малко ръчни операции с хартиени документи; По-малко време за търсене на правилните версии на нужните файлове; По-малко повтарящи се задачи

Пълно съответствие на корпоративните стандарти

Шаблони на документи и процеси в съответствие с корпоративните стандарти; Пълна история на покупките и одобренията; Автоматизирано управление на процесите

Оптимизация на разходите

Задължително одобрение на покупките и разходите; Автоматизирана проверка на бюджета

По-добър контрол върху покупките и разходите

Автоматизиран контрол на одобрението на разходите; Повече контролни точки и правила в процеса на покупка

По-високо качество на доставчиците

Поддържане на регистър на одобрените доставчици; Провеждане на тръжни процедури за избор на доставчици

Функционалности

Автоматизирани работни процеси на одобрение

Настройте процеси на одобрение на договори, поръчки за покупки и разходни фактури; Регистрирайте и одобрявайте разходи по разходни центрове и бюджетни позиции: Създавайте задачи за проверка и одобрение с автоматично известяване на участниците

История на покупките

Вижте историята на договорите, поръчките за покупка, фактурите и одобренията; Сравнете версиите и проследете промените; Анализирайте продължителността на процесите на одобрение

Възможност за мобилна и дистанционна работа

Достъп до документи за разходи от настолен компютър и лаптоп, таблет и смартфон; Пълнофункционален мобилен достъп до процесите на одобрение; Наличен режим на офлайн достъп

Избор на доставчици

Провеждане на тръжни процедури и управление на процеса на избор на доставчици; Регистрация, проверка и одобрение на доставчици

Бюджетен контрол

Защита от преразход на бюджета; Работни процеси за одобрение на бюджета

Справки и анализи

Преглеждайте статистика и създавайте отчети за покупките и разходите; Анализирайте икономиите на разходи

Пълна интеграция

Комбинирайте данните от различните бизнес системи и приложения; Интегрирайте M-Files със счетоводните и ERP-системи

Съответствие и контрол

Пълна одитна история и контрол на версиите на документите; Само оторизирани потребители имат достъп до съответните данни

Защита на данните и контрол на достъпа

Контролирайте достъпа до всеки етап от процеса на одобрение с потребителски права; Лесна настройка и администриране на правата за достъп

Опитайте нов подход при управлението на информацията

Заявете демо