M-Files за управление на проекти - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница
Продукти

M-Files за управление на проекти

Обединете всички документи и задачи по проекти и работете като екип

Кратко описание

M-Files помага да се управляват всички аспекти на проектите и ефективно да се организира съвместната работа на служителите. Това е прост и гъвкав инструмент, който може да бъде персонализиран за всички задачи по проекти.

Системата за управление на проекти, базирана на платформата M-Files, е гъвкаво решение, което позволява интегрирано управление на проекти, координация на проектния екип, взаимодействие с подизпълнители и клиенти и организиране на безопасно и ефективно управление на документи в рамките на проекта.

С помощта на M-Files можете лесно да автоматизирате одобряването на задачи, подписването на документи, контрола на работните процеси. За да не се сблъскате с проблема на нарушаването на сроковете, можете да настроите автоматични напомняния за задачи на всички участници в проекта. За да работите съвместно с подизпълнители и клиенти, можете да им предоставите дистанционен достъп до проектната документация.

Ползи

Свързани документи и задачи по проекти

По-добър контрол на ресурсите по проекти

Подобрена комуникация между вътрешните и външните проектни екипи

Стриктно спазване на сроковете и условията на проекта

Безопасна съвместна работа

Функционалности

Единно хранилище на всички проектни документи и данни

Достъп за участниците в проекта според техните права и роли

Бързо пълнотекстово търсене

История на измененията и версиите

Електронно одобрение на документи

Възлагане и контрол на задачи

Автоматични напомняния за срокове и задачи

Диаграма на Гант за проектите и задачите

Опитайте нов подход при управлението на информацията

Заяви Демо