Модерни решения за Вашия бизнес. ERP, CRM, BI, документооборот

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница

Софтуерни решения за бизнеса

Разгледайте богатото портфолио от продукти, с които разполагаме

Модерни решения за Вашия бизнес

Microsoft Dynamics 365 (ERP функционалност)

Dynamics 365 Finance and Operations

Автоматизиране на финансовите процеси. Бюджетен контрол. Финансово планиране и анализи.

Вижте повече детайли

Dynamics 365 Business Central

Свържете финансите, продажбите, сервиза и оперативната дейност в едно решение, което се откроява с лекотата и адаптивността си.

Вижте повече детайли

Dynamics 365 Supply Chain Management

Оптимизиране веригата на доставки. Управление на продажбите по различни канали с гъвкава ценова политика

Вижте повече детайли

Dynamics 365 Retail

Доставете персонализирани интегрирани услуги на клиентите си по всички физически и дигитални канали за продажба

Вижте повече детайли

Dynamics 365 Human Resources

Помогнете на Вашите служители да бъдат по-успешни и оптимизирайте HR разходите си

Вижте повече детайли

Dynamics 365 Field Service

Разпределете правилните ресурси на правилното място в правилното време – с правилните средства, за да може проблемът или задачата да се решат веднага.

Вижте повече детайли

Dynamics 365 Project Service Automation

Управление на проекти с проследяване и контрол на всички дейности – от потенциалните сделки до плащанията по проекти и анализ на ютилизацията и рентабилността.

Вижте повече детайли

BI, данни и анализи, Power Platform

Power BI & Advanced Analyics

Точни и навременни анализи с топ технологията на Microsoft. Анализи в дълбочина и точност.

Вижте повече детайли

Power Apps & Power Automate

Свържете всички в организацията чрез Microsoft Power Platform. Анализиране на данни,  бързо програмиране на web приложения, автоматизиране на процеси, създаване на виртуални агенти.

Вижте повече детайли

Office 365

Осигурете Office 365 лицензи за организацията Ви. Ние ще Ви посъветваме за подходящия O365 план и ще Ви предложим удобни условия с месечен или годишен абонамент.

Вижте повече детайли

HR Reporting for SAP

Power BI решение за SAP клиенти, които се нуждаят от точни и навремени HR анализи

Вижте повече детайли

Procurement Reporting for SAP

Power BI решение върху SAP, предназначено на procurement отделите

Вижте повече детайли

M-Files (документи и работни процеси)

M-Files

Интелигентно управление, намиране и проследяване на документите. Работни потоци и нотификации

Вижте повече детайли

Maconomy (ERP функционалност)

Maconomy

Платформено независимо решение, насочено към проектно-ориентирани и търговски организации

Вижте повече детайли

Microsoft Dynamics 365 (CRM функционалност)

Dynamics 365 Sales

Увеличете ефективността на търговския отдел, осигурете проследимост и аналитичност, която да Ви позволи изграждане на дългосрочни отношения с клиентите

Вижте повече детайли

Dynamics 365 Marketing

Дайте средството на маркетинг отдела, с което той ефективно да провежда кампании към различните целеви групи и да захранва търговския отдел с качествени потенциални клиенти

Вижте повече детайли

Dynamics 365 Customer Service

Осигурете качествено обслужване на клиентите си. Нека Вашите служители решават клиентските казуси без загуба на време  с помощта на AI и виртуални агенти

Вижте повече детайли

Вертикални решения за индустрии или отдели

Navitrans

Утвърдено решение за транспортни, спедиторски и логистични компании, разработено от Young-and-Partners и базирано върху Dynamics 365 Business Central.

Вижте повече детайли

ClickDimensions

Интегрирана платформа за маркетинг дейности и анализи за организации, използващи Dynamics 365.

Вижте повече детайли

LC Central

Унифицирано софтуерно решение за търговия на дребно в магазини и търговски вериги обединяващо ERP и Point of Sale (POS).

Вижте повече детайли

FTS Agency Solution

Помага на рекламните агенции да управляват проекти, ресурси, финанси, продажби и документи.

Вижте повече детайли

FTS Accounting Solution
Интегрирано системно решение за управление отчетността на клиентите на счетоводните къщи.

Вижте повече детайли

FTS Automotive Solution
Решение за фирми в областта на продажбите и сервизирането на машини и оборудване.

Вижте повече детайли

FTS Electro Solution
Интегрирано решение за търговия с ел. материали и оборудване.

Вижте повече детайли

FTS Law Solution

Организира по-добре регистрирането на времето от адвокатите по дела и билинга по проекти.

Вижте повече детайли

FTS Property Solution
Мощен инструмент за компании, управляващи недвижими имоти, строителни компании и инвеститори.

Вижте повече детайли

Успяхме ли да предизвикаме интереса Ви? Стартирайте Вашата дигитална трансформация днес!