E-Book - Как да впечатлите клиентите с помощта на Microsoft Dynamics CRM и ClickDimensions? - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница
Ebooks

E-Book – Как да впечатлите клиентите с помощта на Microsoft Dynamics CRM и ClickDimensions?

Ако в съвременната бизнес реалност съществуваще само една рецепта за успех, то тя щеше да е страхотното преживяване на клиентите. Запомнящото се преживяване може да помогне на организации от всякакъв тип да привличат нови клиенти, да увеличат приходите , да повишат лоялността на клиентите, да излязат крачка напред пред конкуренцията.

 

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.

Детайли

В електронната книжка The Customer Experience Cookbook, ще откриете:

The Customer Experience Cookbook

Какво означава преживяване на клиентите и как се управлява и измерва в организациите?
Как да създадете инструменти, които да допринесат за преживяването на клиентите, като buying personas и journey maps?
Каква е ролята на системите за CRM и маркетинг автоматизация в създаването, поддържането и непрекъснатото усъвършенстване на преживяването на клиентите?
Как да създавате вълнуващи маркетинг кампании?
Какъв е ROI на запомнящото се преживяване за клиента?