FTS Property Solution - По-добър контрол върху недвижимите имоти - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница
Презентации

FTS Property Solution – По-добър контрол върху недвижимите имоти

Собствениците на търговски имоти и дружествата за управление на имоти са изправени пред предизвикателството да управляват множество различни задачи: търсене на наематели, счетоводство на договори и финансови документи, поддържане и счетоводство на активи.

В презентацията ще намерите:

  • Кратък преглед на ключовите предизвикателства в управлението на търговски имоти
  • Възможностите на FTS Property Solution за решаване на тези предизвикателства и подобряване на бизнес процесите
  • Предимствата на FTS Property Solution

Презентацията ще бъде полезна за компании за управление на имоти, строителни и инвестиционни компании, собственици на търговски, офис и жилищни имоти.

Изтеглете брошурата и научете повече за FTS Property Solution.

Presentation