FTS Property Solution - Управление на търговски имоти - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница
Брошури

FTS Property Solution – Управление на търговски имоти

Собствениците на търговски имоти и дружествата за управление на имоти са изправени пред предизвикателството да управляват множество различни задачи: търсене на наематели, счетоводство на договори и финансови документи, поддържане и счетоводство на активи.

В брошурата ще намерите:

  • Кратък преглед на ключовите предизвикателства в управлението на търговски имоти
  • Възможностите на FTS Property Solution за решаване на тези предизвикателства и подобряване на бизнес процесите
  • Предимствата на FTS Property Solution

Брошурата ще бъде полезна за компании за управление на имоти, строителни и инвестиционни компании, собственици на търговски, офис и жилищни имоти.

Изтеглете брошурата и научете повече за FTS Property Solution.

Brouchure