Business Central - FTS
Изберете страница
Роли

Business Central

Финансовите мениджъри започват все повече да използват стратегии за дигитализация – облачни технологии, автоматизация и advanced analytics – за намаляване на разходите, за повишаване на контрола.

Любопитни ли сте как Dynamics 365 Business Central може да помогне да преодолеете предизвикателствата пред всеки финансов лидер?

Свържeте се с нас

Основни предизвикателства

Увеличете печалбата, като дигитализирате финансовите процеси

Управлявайте ефективността, за да гарантирате растеж

Оптимизирайте разходите

Управлявайте риска, като разчитате на навременна инфорамация

Функционалности

Баланс - каса и банка- Финансови лидери

G/L Account категории

Вижте повече за Business Central

Заяви демо;