Finance - FTS
Изберете страница
Роли

Finance

Финансовите мениджъри започват все повече да използват стратегии за дигитализация – облачни технологии, автоматизация и advanced analytics – за намаляване на разходите, за повишаване на контрола.

Любопитни ли сте как Dynamics 365 Business Central може да помогне да преодолеете предизвикателствата пред всеки финансов лидер?

Свържи се с нас

Основни предизвикателства

Увеличете печалбата, като дигитализирате финансовите процеси

Управлявайте ефективността, за да гарантирате растеж

Оптимизирайте разходите

Управлявайте риска, като разчитате на навременна инфорамация

Функционалности

Задачи по месечно приключване

Работна област – Управление на вземанията

Интересувате се как Dynamics 365 Finance може да ви помогне?

Свържете се с нас!;