Marketing - FTS
Изберете страница
Роли

Marketing

Маркетингът е „гласът“ на компанията, който формулира своите истории като координира информация от цялата организация.
Като маркетинг лидер, ви се налага да боравите с много неща: стратегия, изграждане на силен brand имидж, генериране на качествени лийдове.
Любопитни ли сте как Dynamics 365 for Markreting може да помогне да преодолеете предизвикателствата пред всеки маркетинг лидер?

Свържете се с нас

Основни предизвикателства

Генерирате повече квалифицирани лийдове

Подобрявате клиентското преживяване

Проследявате тенденциите в натрупаните данни в организацията

Предсказвате поведенческите модели

Искате да разберете повече за Dynamics 365 Marketing?

Свържете се с нас!;