Power BI & Advanced Analytics - FTS
Изберете страница
Роли

Power BI & Advanced Analytics

Маркетингът е „гласът“ на компанията, който формулира своите истории като координира информация от цялата организация.
Като маркетинг лидер, ви се налага да боравите с много неща: стратегия, изграждане на силен brand имидж, генериране на качествени лийдове.
Любопитни ли сте как Power BI & Advanced Analytics могат да помогнат да преодолеете предизвикателствата пред всеки маркетинг лидер?

Свържете се с нас

Основни предизвикателства

Генерирате повече квалифицирани лийдове

Подобрявате клиентското преживяване

Проследявате тенденциите в натрупаните данни в организацията

Предсказвате поведенческите модели

Искате да разберете повече за Power BI & Advanced Analytics?

Свържете се с нас!;