Retail - FTS
Изберете страница
Роли

Retail

Автоматизацията на рутинните търговски задачи може да освободи ценно време и да позволи на търговския мениджър да постигне по-добри резултати в ежедневната си работа.
Любопитни ли сте как Retail може да ви помогне да преодолеете предизвикателствата пред всеки Sales Leader?

Свържете се с нас

Основни предизвикателства

Управлявайте растежа по-ефективно

Увеличете ефективността на търговския екип

По-качествено обслужване на клиентите и по-голяма клиентска удовлетвореност.

Проследявайте тенденциите на база на търговските данни

Искате да разберете повече за Dynamics 365 Retail?

Свържете се с нас!;