Business Central Accelerator - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Business Central Accelerator

Бърз старт с plug & play ERP

Започнете Вашата дигитална трансформация с най-доброто решение за малки и средни компании /Microsoft Dynamics 365 Business Central – цялостно решение за управление на бизнеса, предназначено за малки и средни компании. Помага ви да увеличите финансовата видимост, да изпълнявате проекти навреме и в рамките на бюджета, да оптимизирате веригата за доставки и да рационализирате процеса на продажби./.

Business Central Accelerator – моделът за настройка се базира на най-добрите практики и има за цел да осигури основна функционалност на системата, като внедряването му отнема само няколко седмици.

Разработвате и подобрявате постепенно след първоначалното внедряване.

Business Central

Ускорете растежа и увеличете видимостта върху целия Ви бизнес

Рационализирате процесите, вземате информирани решения и ускорявате растежа с Dynamics 365 Business Central – цялостно решение за управление на бизнеса, специално разработено за малки и средни компании.

Dynamics 365 Business Central – бързо внедряване, лесно конфигуриране и използване. Можете да прочетете повече за решението тук.

За какви компании е?

Микро и малки компании /до 20 потребители/
Търговски компании и компании за професионални услуги
Стартъпи и бързо развиващи се компании
Компании, които искат да получат система, основана на „най-добри практики“

Ползи за всяка бизнес роля

Изпълнителен директор/ Собственик
Проблем
Решение
 • Липса на актуална информация за вземане на правилни решения
 • Липса на прозрачност на процесите
 • Трудност при планирането
 • Дашбордове със справки и анализи в реално време
 • Пълна прозрачност на всички етапи на процесите
 • Иновативни инструменти за по-добро планиране
Финансов директор/ Счетоводен мениджър
Проблем
Решение
 • Бавно и трудно разпределяне на разходите и точно изчисляване на себестойността на предлаганите продукти/услуги
 • Трудно генериране на финансови и счетоводни справки
 • Трудно управление и поддържане на местни и международни нормативни разпоредби и модели за финансово/счетоводно отчитане
 • Различни методи за точно определяне на себестойността на продукт/услуга
 • Бързо и лесно генериране на справки и проследяване на данни /до най-ниско ниво/
 • Възможност за работа при различни нормативни разпоредби и финансови/счетоводни модели, използване на различни валути и езици за целите на отчитането
Технологичен директор/ ИТ мениджър
Проблем
Решение
 • Сложно администриране на права за достъп за различните потребителски роли и достъп до класифицирана информация
 • Трудна поддръжка на множество системи и голям брой потребители в организацията
 • Осигуряване на постоянна работа на системата и защита на натрупаната информация
 • Бързо и лесно администриране на потребителите и техните права, и използване на функционалностите на системата и достъпа до чувствителна информация
 • Модел за внедряване в облака с прост и удобен интерфейс за администриране и работа
 • Най-високи нива на информационна сигурност, защита с гарантиран достъп, взаимозаменяеми данни и защита на данните
Директор продажби
Проблем
Решение
 • Сложно управление на търговските и ценови политики
 • Неефективно проследяване на оборота на клиентите и затруднено оценяване на рентабилността
 • Трудно управление на търговците и техните резултати
 • Лесно конфигуриране на ценообразуването и моделите на фактуриране
 • Пълна проследимост в реално време на транзакциите, достигнатия оборот, кредитните лимити и клиентските салда
 • Използване на съвременни инструменти за ефективно управление на търговските екипи
Потребител
Проблем
Решение
 • Сложни софтуерни продукти с много функции
 • Забавяне и затруднено фокусиране върху важните задачи
 • Една и съща информация се въвежда на различни места, която често пъти е несъответстваща или с механични грешки
 • Лесен за използване интерфейс с опростени менюта, основани на потребителски роли
 • Автоматизацията на операциите и бързината на системата улесняват служителите и спестяват време
 • Интегрираният подход за работа със системата гарантира използването на една и съща информация от всички звена на компанията и намалява риска от грешки

Изпробвайте Business Central Accelerator за 15 дни БЕЗПЛАТНО!

Тествайте Business Central Accelerator за 15 дни и ни уведомете, когато сте готови да стартираме проекта за внедряване. Можете да отмените безплатната демонстрация по всяко време.

 • Създаването на демо среда подлежи на одобрение от екипа на ФТС. Ще се свържем с Вас на посочения имейл/телефон, за да потвърдим Вашата заявка. При неактивност в продължение на 1 седмица, тест периодът се прекратява автоматично.
 • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.

Пакети за внедряване

Цялостно плащане
Разсрочено плащане
Liftoff
€2 900

до 5 потребители
Основна версия на Dynamics 365 Business Central, подходяща за компании, запознати с Business Central
N
Активиране на системата
M
Тестова среда за активиране
M
Параметризиран дашборд
M
Настройка на работен поток за одобрение на покупки и продажби
M
Анализ и персонализирани настройки
N
Инсталиране на основни настройки
N
Покупки – услуги, стоки, материали, доставчици
N
Продажби – услуги, стоки, клиенти
M
Склад – основна функционалност
N
Счетоводство и финанси – ДДС, приходи и разходи, баланс и др.
M
Персонализирана фактура
M
Обучение
M
Администратор на обучението
N
Документация
M
Индивидуализирана
N
Техническа документация от Майкрософт
N
Техническа документация от ФТС
N
Go-live 1 man-day
M
Отворен канал в Microsoft Teams
Boost
€9 600

до 10 потребители
Подобрена версия на Dynamics 365 Business Central, подходяща за търговски компании и компании за професионални услуги
N
Активиране на системата
N
Тестова среда за активиране
M
Параметризиран дашборд
N
Настройка на работен поток за одобрение на покупки и продажби
M
Анализ и персонализирани настройки
N
Инсталиране на основни настройки
N
Покупки – услуги, стоки, материали, доставчици
N
Продажби – услуги, стоки, клиенти
N
Склад – основна функционалност
N
Счетоводство и финанси – ДДС, приходи и разходи, баланс и др.
N
Персонализирана фактура
N
Обучение
M
Администратор на обучението
N
Документация
M
Индивидуализирана
N
Техническа документация от Майкрософт
N
Техническа документация от ФТС
N
Go-live 1 man-day
N
Отворен канал в Microsoft Teams
Orbital
€19 900

до 19 потребители
Премиум/ разширена версия на Dynamics 365 Business Central, подходяща за търговски компании и компании за професионални услуги
N
Активиране на системата
N
Тестова среда за активиране
N
Параметризиран дашборд
N
Настройка на работен поток за одобрение на покупки и продажби
N
Анализ и персонализирани настройки
N
Инсталиране на основни настройки
N
Покупки – услуги, стоки, материали, доставчици
N
Продажби – услуги, стоки, клиенти
N
Склад – основна функционалност
N
Счетоводство и финанси – ДДС, приходи и разходи, баланс и др.
N
Персонализирана фактура
N
Обучение
N
Администратор на обучението
N
Документация
N
Индивидуализирана
N
Техническа документация от Майкрософт
N
Техническа документация от ФТС
N
Go-live 1 man-day
N
Отворен канал в Microsoft Teams
Liftoff
€3 335

1 плащане – €1 168
11 плащания – €197
до 5 потребители
Основна версия на Dynamics 365 Business Central, подходяща за компании, запознати с Business Central
N
Активиране на системата
M
Тестова среда за активиране
M
Параметризиран дашборд
M
Настройка на работен поток за одобрение на покупки и продажби
M
Анализ и персонализирани настройки
N
Инсталиране на основни настройки
N
Покупки – услуги, стоки, материали, доставчици
N
Продажби – услуги, стоки, клиенти
M
Склад – основна функционалност
N
Счетоводство и финанси – ДДС, приходи и разходи, баланс и др.
M
Персонализирана фактура
M
Обучение
M
Администратор на обучението
N
Документация
M
Индивидуализирана
N
Техническа документация от Майкрософт
N
Техническа документация от ФТС
N
Go-live 1 man-day
M
Отворен канал в Microsoft Teams
Boost

€11 040

1 плащане – €3 846
11 плащания – €654
до 10 потребители
Подобрена версия на Dynamics 365 Business Central, подходяща за търговски компании и компании за професионални услуги
N
Активиране на системата
N
Тестова среда за активиране
M
Параметризиран дашборд
N
Настройка на работен поток за одобрение на покупки и продажби
M
Анализ и персонализирани настройки
N
Инсталиране на основни настройки
N
Покупки – услуги, стоки, материали, доставчици
N
Продажби – услуги, стоки, клиенти
N
Склад – основна функционалност
N
Счетоводство и финанси – ДДС, приходи и разходи, баланс и др.
N
Персонализирана фактура
N
Обучение
M
Администратор на обучението
N
Документация
M
Индивидуализирана
N
Техническа документация от Майкрософт
N
Техническа документация от ФТС
N
Go-live 1 man-day
N
Отворен канал в Microsoft Teams
Orbital
€22 885

1 плащане – €8 013
11 плащания – €1 352
до 19 потребители
Премиум/ разширена версия на Dynamics 365 Business Central, подходяща за търговски компании и компании за професионални услуги
N
Активиране на системата
N
Тестова среда за активиране
N
Параметризиран дашборд
N
Настройка на работен поток за одобрение на покупки и продажби
N
Анализ и персонализирани настройки
N
Инсталиране на основни настройки
N
Покупки – услуги, стоки, материали, доставчици
N
Продажби – услуги, стоки, клиенти
N
Склад – основна функционалност
N
Счетоводство и финанси – ДДС, приходи и разходи, баланс и др.
N
Персонализирана фактура
N
Обучение
N
Администратор на обучението
N
Документация
N
Индивидуализирана
N
Техническа документация от Майкрософт
N
Техническа документация от ФТС
N
Go-live 1 man-day
N
Отворен канал в Microsoft Teams

Лицензионни пакети

Цялостно плащане
Разсрочено плащане
Full Dynamics 365 Business Central Essentials User

цена за 1 потребител/ месец
предплащане за 1 година
€65.50

1 потребител минимум
приложимо за колкото са необходими
Dynamics 365 Business Central Team Member

цена за 1 потребител/ месец
използване за отчетни цели
предплащане за 1 година
€7.50

приложимо за колкото са необходими
Българска локализация за Dynamics 365 Business Central*

цена на месец
предплащане за 1 година
€148

отнася се за цялата инсталация
Банкова интеграция

цена на месец
предплащане за 1 година
€39

приложимо за колкото са необходими
Full Dynamics 365 Business Central Essentials User

цена за 1 потребител/ месец
месечно плащане
€78.60

1 потребител минимум
приложимо за колкото са необходими
Dynamics 365 Business Central Team Member

цена за 1 потребител/ месец
използване за отчетни цели
месечно плащане
€9

приложимо за колкото са необходими
Българска локализация за Dynamics 365 Business Central*

цена на месец
месечно плащане
€148

отнася се за цялата инсталация
Банкова интеграция

цена на месец
месечно плащане
€39

приложимо за колкото са необходими

* Минимално изискване за поръчка: 1 Full Dynamics 365 Business Central Essentials User & българска локализация за Dynamics 365 Business Central.
* Когато поръчате 1 Full Dynamics 365 Business Central Essentials User, получавате до 3 безплатни External Accountant лицензи (лицензи за външен счетоводител).
* Цената на лицензионния пакет се прилага към всички пакети за внедряване – Liftoff, Boost и Orbital.

Пакети за поддръжка

Цялостно плащане
Разсрочено плащане
On demand
Без приоритет
Basic
€1 980

Пълен годишен пакет услуги за поддръжка,
включващ 2 консултантски часа/ месец
Advanced
€3 960

Пълен годишен пакет услуги за поддръжка,
включващ 4 консултантски часа/ месец
On demand
Без приоритет
Basic
€165

Пълен годишен пакет услуги за поддръжка,
включващ 2 консултантски часа/ месец
Advanced
€330

Пълен годишен пакет услуги за поддръжка,
включващ 4 консултантски часа/ месец

Искате ли да научите повече за Business Central Accelerator?

Поискайте оферта за
Business Central Accelerator

 • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.