Грандиозният SOFIA RING MALL със специализирано решение за Commercial Property Мanagement от ФТС България - FTS
Изберете страница
История на успеха

Грандиозният SOFIA RING MALL със специализирано решение за Commercial Property Мanagement от ФТС България

След обстойно проучване на няколко конкурентни решения, мениджмънтът на SOFIA RING MALL избира последната версия на системата от висок клас Microsoft Dynamics AX от ФТС България. За да се отговори на специфичните изисквания и мащаба на проекта, системата е надградена от специализирано вертикално решение за управление на недвижими имоти в големи търговски центрове – PMAx.

Предизвикателствата

  • Множество управленски отчети, налагащи предварително планиране на нужната аналитичност на данните.
  • Автоматизиране процеса на изпращане на фактури до крайни клиенти.
  • Въвеждане на predevelopment периода в АХ и формиране на активите от строителството в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.

Решението

За да се отговори на специфичните изисквания и мащаба на проекта, системата Microsoft Dynamics AX ще бъде надградена от специализирано вертикално решение за управление на недвижими имоти в големи търговски центрове – PMAx.

Ползите

  • Следене на изпълнението на бюджетите в реално време спрямо предварително зададени изисквания в управленските отчети.
  • Автоматизирани процеси по генериране и изпращане на напомнителни писма. Възможност за следене на вземанията по различни критерии.
  • Оптимизиране на процеса по въвеждане на данни.
Клиенти

Най-новият търговски център в София SOFIA RING MALL, който официално отвори врати през 2014г. е най-големият в страната с обща наемна площ от над 150 000 кв.м. Комбинирани заедно двата центъра – IKEA и SOFIA RING MALL – се очаква да привличат около 40 000 посетители дневно.

Клиенти

Започнете дигиталната трансформация сега

Свържете се с нас