Грандиозният SOFIA RING MALL със специализирано решение за Commercial Property Мanagement от ФТС България - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница
История на успеха

Грандиозният SOFIA RING MALL със специализирано решение за Commercial Property Мanagement от ФТС България

Най-новият търговски център в София SOFIA RING MALL, който официално отвори врати през 2014г. е най-големият в страната с обща наемна площ от над 150000 кв.м. Комбинирани заедно двата центъра – IKEA и SOFIA RING MALL – се очаква да привличат около 40 000 посетители дневно.

Предизвикателствата

  • Множество управленски отчети, налагащи предварително планиране на нужната аналитичност на данните.
  • Автоматизиране процеса на изпращане на фактури до крайни клиенти.
  • Въвеждане на predevelopment периода в АХ и формиране на активите от строителството в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.

Решението

За да се отговори на специфичните изисквания и мащаба на проекта, системата Microsoft Dynamics AX ще бъде надградена от специализирано вертикално решение за управление на недвижими имоти в големи търговски центрове – PMAx.

Ползите

  • Следене на изпълнението на бюджетите в реално време спрямо предварително зададени изисквания в управленските отчети.
  • Автоматизирани процеси по генериране и изпращане на напомнителни писма. Възможност за следене на вземанията по различни критерии.
  • Оптимизиране на процеса по въвеждане на данни.

След обстойно проучване на няколко конкурентни решения, мениджмънтът на SOFIA RING MALL избира последната версия на системата от висок клас Microsoft Dynamics AX от ФТС България. За да се отговори на специфичните изисквания и мащаба на проекта, системата е надградена от специализирано вертикално решение за управление на недвижими имоти в големи търговски центрове – PMAx.

Основните предизвикателства, които налагат избора на решение, са търсеното автоматично изчисляване и изпращане на фактурите на клиентите в съответствие с наличните договори, генериране на различни управленски отчети, изискващи предварително планиране на нужната аналитичност на данните, оптимизиране на времето за работа на потребителите, детайлно следене на вземанията от клиенти, въвеждане на predevelopment периода в АХ и формиране на активите от строителството в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.

Предимствата, които ще предостави избраната система Microsoft Dynamics AX, надградена с вертикалното решение за управление на недвижими имоти в големи търговски центрове PMAx, са следене на изпълнението на бюджетите в реално време спрямо предварително зададени изисквания, бързо и акуратно изчисляване на клиентските фактури спрямо предварително въведени условия в договорите.

Важно е да се посочи и възможността за генериране на управленски отчети в реално време, автоматизирано генериране и изпращане на напомнителни писма по отделните договори в зависимост от зададените предварително срокове, следене на вземанията по различни критерии, оптимизиране на въвеждането на данни, реализиране на процесите по придобиване на активи с необходимата за проследяването им аналитичност.

Сред основните ползи от внедряването на цялостно ERP решение в SOFIA RING MALL са: оптимизиране на бизнес процесите, прецизен контрол на разходите, автоматизирано издаване на документи, навременни данни и справки в реално време и др.

Клиенти

Най-новият търговски център в София SOFIA RING MALL, който официално отвори врати през 2014г. е най-големият в страната с обща наемна площ от над 150 000 кв.м. Комбинирани заедно двата центъра – IKEA и SOFIA RING MALL – се очаква да привличат около 40 000 посетители дневно.

Клиенти

Започнете дигиталната трансформация сега

Свържете се с нас